ⓘ Здравље

Здравље

Здравље је ниво функционалне и метаболичке ефикасности живог организма. Код људи то је способност индивидуа или заједница да се адаптирају и владају собом приликом суочавања са физичким, менталним, психолошким и друштвеним променама у свом окружењу. Светска здравствена организација дефинише здравље у његовом најширем смислу и својој конституцији из 1948. године као "стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или слабости”. Ова дефиниција је била предмет контроверзе, посебно због њеног недостатка оперативних вредности, двосмислености у развоју кох ...

Јавно здравље

Јавно здравље или народно здравље је друштвено деловање којим се жели побољшати здравље и квалитет живота и продужути животни век целокупног становништва неке земље или простора на Земљи, промоцијом здравља, превенцијом болести или применом неких других облика здравствене заштите. Здравље је стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или неспособности. Здраво становништво је неопходно за постизање стратешких, социјалних и економских циљева сваког друштва и државе и зато су бројне акције у области јавног здравља, колективни напор од стране заједни ...

Душевно здравље

Душевно или ментално здравље је стање складног психичког и социјалног функционисања личности које подразумева одсуство душевних поремећаја, али и изражених сукоба у личном и социјалном животу са нежељеним последицама. Ментално здравље је ниво психолошког благостања или одсуство менталних болести. То је стање некога ко "функционише на задовољавајућем нивоу емоционалног и бихевиоралног прилагођавања”. Са перспективе позитивне психологије или холизма, ментално здравље може укључивати способност појединца да ужива у животу и створи равнотежу између животних активности и напора да достигне псих ...

Ментално здравље ЛГБТ особа

Ментално здравље ЛГБТ особа је постмодернистички процес разумевања научних сазнања, истраживања, дебата и класификација које су проистекле из менталних поремећаја у животу ЛГБ особа. Како је сексуална оријентација, позитивно повезана са физичким и менталним здрављем, било који телесни и ментални поремећај у ЛГБТ особа настаје као одговор, на облик, интензитет и врсту менталних поремећаја, који озбиљано могу нарушти здравље овох особа па;.према томе ментално здравље ЛГБТ особа зависи од научног и друштвеног консензуса који се одвија и подлеже променама упоредо са друштвеним променама".

Репродуктивно здравље

Репродуктивно здравље жена подразумева усклађеност и нормално одвијање функција репродуктивног система у телесном, психичком и социјалном смислу. Оно је битно јер омогућава људима да се осећају добро, да воле и буду вољени и да остваре једну од најлепших улога у животу, а то је родитељство. Заштита репродуктивног здравља укључује едукацију о сексуалности и репродукцији, саветовање о планирању породице, здравствену заштиту репродукције, превенцију, дијагностику и лечење различитих болести и поремећаја, прекиде трудноће, као и превенцију сексуалног злостављања и бригу о жртвама. Брига о репр ...

Јавно здравље и ЛГБТ заједница

Јавно здравље ЛГБТ особа је наука превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља ових особа путем организованих напора друштва, ослобођено било каквог облика здравствене дискриминације. Здравствене и социјалне неједнакости које срећемо у свакодневном животу, код појединачних социјалних категорија, у које спадају и ЛГБТ особе, укорењене су у везама које су дефинисане; расом, класом, старошћу, инвалидитетом, религијом, полом, родним идентитетом али и многим недовољно истраженим специфичним везама унутар једне хомогене групе. У медицинској, али и другој литератури, постоји велики ...

КК Здравље

Основан је 1964. под именом КК Средњошколац, већ 1966. променио име у ОКК Лесковац. Од 1968. наступао под именом КК Дубочица, да би коначно 1970. добио данашњи назив КК Здравље. Здравље је по први пут заиграло у највишем рангу, тада Првој лиги СР Југославије, у сезони 1998/99, али је сезону завршило на претпоследњем месту и испало у нижи ранг. У Прву лигу се вратило у сезони 2001/02. и овај пут се у највишем рангу задржало укупно осам сезона, иако је то од 2003. била Прва лига Србије и Црне Горе, да би 2006. постала Кошаркашка лига Србије. У сезони 2008/09. Кошаркашке лиге Србије Здравље к ...

Институт за јавно здравље Ниш

Институт за јавно здравље Ниш је државна здравствена установа из области превентивне здравствене заштите, најстарија здравствена установа ове врсте на Балкану, настала пре 110 година као Пастеров завод у Нишу 7. јуна 1900. Овај Институт је имао изузетан историјски и здравствено-културни значај за развој здравствене заштите, не само југоисточне Србије, већ и већег дела Балкана, и представљао је камен темељац превентивне медицине у Србији. Институт за јавно здравље Ниш настао је и развијао се кроз више од једног века на "темељима" Пастеровог завода у Нишу, основаног 7. јуна 1900. као прве пр ...

Светски дан здравља

Светски дан здрављa обележава се широм света 7. априлa сваке године под покровитељством Светске здравствене организације. Одлука да се овај дан обележава као Светски дан здрављa донесена је на 1. скупштини ове организације, одржаној од 24. јунa до 24. јулa 1948. године у Женеви, пошто je 7. априла исте године одлука o конституисању СЗO званично ступила на снагу након што је и последња држава чланица УН ратификовала ову одлуку.

Лепота & Здравље

Лепота & Здравље је српски женски часопис. Лепота & Здравље је женски, породични часопис намењен женама и младим девојкама које желе да унапреде свој животни стил.

Право на здравље

Право на здравље скуп је правних правила по којима свако има право на стандард живота који обезбеђује здравље и благостање како појединцу али и његове породице, укључујући храну, одећу, стан и лекарску негу, потребне социјалне службе, као и право на осигурање у случају незапослености, болести, неспособности, удовиштва, старости и других случајева губљења средстава за издржавање услед околности независних од његове воље.

Светски дан менталног здравља

Светски дан менталног здравља је међународни празнични дан, чије обележавање је покренула Светска здравствена организација 1992. године, у циљу подизања свести о проблемима менталног здравља и мобилизације напора за боље ментално здравље људи. На дан његовог обележавања, који је означен као 10. октобар, сваке године се организију догађаји широм света и објављују текстови у медијима и на друштвеним мрежама, о значају менталног здравља.

Еколошка храна

Еколошка храна је храна произведена уз коришћење метода које не укључују савремене вештачке додатке као нпр. пестициде и хемијска ђубрива, не садржи генетички модификоване организме и није третирана зрачењем, индустријским растварачима или хемијским прехрамбеним адитивима. У већем делу људске историје, пољопривредна производња се може назвати "еколошком". Само је током 20-ог века почела употреба великих количина вештачких хемикалија у производњи хране. Покрет еколошке пољопривреде настао је 1940-их година као одговор на индустријализацију пољопривреде и познат је под називом Зелена револуц ...

Здравствена служба у функцији система цивилне одбране

Данас се у државама савремене међународне заједнице јасно уочавају две врсте напора у очувању државе и њених грађана. То се пре свега, односи на свеобухватну и флексибилну кооперацију између војних, полицијских и цивилних структура унутар саме државе. Та кооперација омогућава предузимање неопходних мера заштите и спасавања у условима ванредних ситуација. Циљ сарадње је достизање максималне снаге државе уз истовремено ширење и коришћење капацитета других субјеката. Здравље има важан утицај на способност људи да живе свакодневни живот, на допринос друштвеном и економском развоју, односно опш ...

Инспекцијски органи у функцији система цивилне одбране

Инспекција је орган у саставу, унутрашња организациона јединица или инспектори органа државне управе, односно органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе или другог субјекта са јавним овлашћењима, која врши инспекцијски надзор. Инспекцијски надзор је посао државне управе чија садржина и појам су утврђени законом којим се уређује рад државне управе, с циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интере ...

Кафа и здравље

Кафа садржи неколико компоненти за које је познато да изазивају хемијске реакције у људском организму. Само зрно кафе има састојке који су за људе психотропски као нуспроизвод телесног одбрамбеног механизма. Те хемикалије су отровне ако се конзумирају у великим дозама.

Кацуџо Ниши

Кацуџо Ниши је рођен као слабо и болешљиво дете 1884. године у Јапану. Лекарске дијагнозе му нису давале више од 19 година живота. Захваљујући истраживању и примени источне и западне медицине успео је да створи читав систем за очување здравља познатији као Нишијев Систем здравља. После публиковања његове теорије, 1927. године, почели су да му долазе људи из свих крајева света. На крају је напустио дужност главног инжењера токијског општинског метроа и остатак живота потпуно посветио питањима оздрављења. Шест правила здравља чине саставни део Нишијевог Система. Умро је 1959. године у 75. го ...

Лековите биљке

Лековите биљке се користе у званичној или народној медицини за лечење болести или очување здравља људи. Данас се користи око 10.000 врста биљака и посвећује им се велика пажња управо у циљу проналажења бољих лекова који би по организам човека били што је могуће мање штетни. Многе фармакопеје у свету користе биљке за добијање лекова у Русији се око 170 врста биљака користи у те сврхе јер су богате садржајем алкалоида, гликозида, смоле, етарских уља и др. Наука која се бави изучавањем лековитог биља, односно дрогама биолошког порекла назива се фармакогнозија. Историја употребе биљака у лечењ ...

Мед од маслачка

Мед од маслачка је природни препарат који се добива од цвјетова маслачка, термичком обрадом уз додавање потребне количине воде и шећера, као и других састојака у сврху побољшања укуса. Мед од маслачка намјењен је за побољшање општег здравственогстања организма. Посебно је добар за детоксикацију организма, прочишћавању јетре и регенерацији њезиних ћелија. Такође, у народној медицини, мед се користи за ублажавање уринарних тегоба, као и ублажавање тегоба хроничног кашља. Мед од маслачка може се конзумирати свакодневно, и то једанпут до два пута дневно по једну кашичицу. Због велики концентра ...

Медвеђе грожђе

Медвеђе грожђе или мечије грожђе, медвеђе ухо, планика, мливњак, је вишегодишњи зимзелени жбун из породице вресова, чији су листови познати као увин чај.

Pilates

Pilates je profinjena forma vežbanja koja istovremeno razvija specifičnu mišićnu snagu kao i fleksibilnost mišića i zglobova, cime se postiže optimalna telesna uravnoteženost. Pilates izdužuje i tonizira telo, utiče na elegantnu posturu, oslobada stresa, doprinosi boljoj samokontroli i većem samopouzdanju.

Jozef Pilates

Jozef Hubertus Pilates bio je Nemac grčkog porekla. Postao je strastveni sportista entuzijasta razvivši tako svoje telo u izvanredno stanje. U njegovim mladim danima, često su ga koristili kao model za plakate fitnesa. Prilikom njegovog putovanja kroz Englesku, pre I svetskog rata, radio je kao bokser i izvodač cirkuskih tački. Za vreme I svetskog rata on je, kao nemački ratni zarobljenik, interniran na Ostrvo Man Isle of Man. Istražujući načine rehabilitacije žrtava pandemije gripa, 1918. godine, koji su bili vezani za krevet, on je osmislio seriju pokreta ili vežbi koje su mogle da se pr ...

Прашина

Прашина је уопштен назив за сићушне постојане комадиће произвољне материје пречника мањег од 500 микрона или, ако се посматра још шире, за сваку фино издељену материју. На Земљи прашина у атмосфери има разне изворе: земна прашина ношена ветром, вулканске ерупције и ваздушно загађење су неки од примера. Прашина у ваздуху представља аеросол и има снажно, локално радиоактивно дејство на атмосферу и значајно утиче на климу. Ако се у њеном саставу налази и нека запаљива супстанца, прашина може изазвати експлозију. Прашина је одговорна за плућну болест познату под називом Pneumoconiosis, као и з ...

Светски дан оргазма

Светски дан оргазма је на глобалниом нивоу прихваћен дан који према предлогу оснивача има за циљ да у његовом обележавању учествују мушкарци и жене широм света, а посебно становници земаља у којима доминирају оружани сукоби и катастрофе. За прославу овог дана на интернационалном нивоу одређен је 22. децембар, у Бразилу се слави 8. августа, а у другим земљама попут Уједињеног Краљевства, Аустралије и Сједињених Америчких Држава 31. јула.

Смог

Смог је аеро-загађење. Назив потиче од комбинације две енглеске речи smoke - дим и fog - магла. Јавља се у великим градовима, у јесен и зими, где постоји много аеро загађивача на релативно малом простору. Недостатак ветра погоршава загађење. Одговарајуће државне институције стално прате степен загађења и по потреби алармирају. У Србији има више градова где загађење прелази дозвољене границе. То су Панчево, Бор. Смог је нарочито опасан за астматичаре, децу и старије.

Сремуш

Сремуш, познат и као: медвеђи лук, дивљи лук, цријемуш, сријемуж, сријемужа, цремош, скрембош, је самоникла врста из породице лукова. Има велику хранљиву вредност, нарочито у првим месецима пролећа. Позната је самоникла јестива и лековита биљка. Порекло имена: име рода - од латинског имена за лук Аllium име врсте - од латинског имена за медведа Ursus

Терапија писањем

Терапија писањем или експресивна терапија једна је од техника у психијатрији која је усмерена на ослобађање напетости и емоција и успостављањем самоконтроле и разумевањем ситуације након што се речи пренесу на папир. Писање песме, приче или одломка о трауматичном догађају или након непријатног искуству које је проузроковало стрес, омогућава писцу да формулише личне емоције кроз структуирану промишљену нарацију. Ти поступком он из другачије перспективе сагледа свој проблем.

Физичка активност

Физичка активност дефинише се као било који покрет тела који су произвели скелетни мишићи и који захтевају потрошњу енергије. Физичка активност обухвата све активности, било ког интензитета, обављене у току 24 сата. Физичка активност укључује вежбе као и случајне активности интегрисане у дневне активности. Ове интегрисане активности не морају бити планиране, структурисане, понављане или намењене за побољшање кондиције, а могу укључивати и активности попут ходања до локалне трговине, чишћење, активни превоз итд.

Црни извештај

Црни извештај је резултат студије Владе Велике Британије из 1980. године. Објавио га је тадашњи Завод за здравствену и социјалну заштиту. За истраживање је био задужен стручни одбор на челу са Блек Дагласом, а циљ студије била је оцена степена класно-економске неједнакости у здравственом систему нације. После алармантног резултата истраживања, Влада је желела да заташка целу студију, али владајућим конзервативцима то није пошло за руком. Истраживање је показало да је са порастом општег државног благостања порастао и општи степен здравља становника, али уочио је и велике разлике између разл ...

Шум на срцу

Шумови срца су звучни феномени који настају услед турбулентног тока крви у патолошким стањима. Разликују се од срчаних тонова по дужем трајању. Могу бити систолни и дијастолни у зависности од фазе срчаног циклуса у коме се могу чути. Постоје и физиолошки шумови који настају током оптерећења срца волуменом, нпр. у трудноћи, код спортиста итд. Они шумови који су довољно гласни могу се чути стетоскопом.

Bisfenol A

Bisfenol A je organsko jedinjenje, koje sadrži 15 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 228.286 Da. Ima hemijsku formulu 2 C 2, i pripada grupi Difenilmetanovih derivata. U pitanju je bezbojna čvrsta supstanca koja se dobro rastvara u organskim rastvaračima, a slabo u vodi. U komercijalnoj upotrebi je od 1957-e godine. BPA se koristi u proizvodnji pojedinih Plastika i epoksi smola. BPA plastika je providna i tvrda, i od nje se pravi čitav niz svakodnevnih proizvoda, uključujući tu i flašice za vodu, sportsku opremu, CD-ove i DVD-jeve. Epoksi smole koje sadrže BPA se koriste kao premazi ...

Celulit

Celulit je deformitet izražen kod žena gde zbog nagomilavanja masnoće i toksina ispod kože, vezivno tkivo slabi i stvaraju se deformiteti kože koji podsećaju na pomorandžinu koru. Nastaje kao posledica poremećaja mikrocirkulacije potkožnog tkiva. Od celulita pati čak 80 % žena, a uklanjaju ga kozmetičari, doktori, treneri, proizvodači kozmetike i drugi stručnjaci. Savremeni način života, drastično je povećao broj žena koje imaju uporan celulit, čije uklanjanje zahteva ozbiljne i dugotrajne tretmane.

Ljudska ishrana

Ljudska ishrana se odnosi na hranu koja se oralnim putem unosi u organizam. Neizostavni je element svakodnevnog života. Raspoloženje, zdravlje i efikasnost su, izmedu ostalog, uslovljeni zdravom ishranom.

Realistički prikaz povreda

Realistički prikaz povreda, oboljenja i stanja je delatnost koja se bavi oblikovanjem veštačkih povreda i imitacijom stanja povredenih ili obolelih. Zadatak realističkog prikaza jeste da prikaže nastanak, izgled i posledice odredene povrede ili stanja na što je moguće realističniji način. Taj zadatak se ispunjava korišćenjem različitih materijala, pribora i rekvizita ali i kombinovanjem znanja iz oblasti anatomije, geneze bolesti i stanja i pružanja prve pomoći. Primena raznih boja, masti i mirisnih tečnosti prilikom ritualnih igara i svečnosti, a u cilju ulepšavanja lica i tela šminkanjem ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →