ⓘ Друштво

Име народа (мини-серија)

Серија прати живот и рад угледног адвоката Светозара Милетића, члана угарског парламента и доживотног борца за права и независност Срба у аустроугарској Војводини. Након што је више пута политички осуђиван његову борбу настављају његова ћерка и прва жена - новинар у Србији Милица Милетић и Јаша Томић, Милетићев наследник у Српској слободоумној странци који ће и прогласити присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918 године. Ово је испреплетитана прича о њима и њиховој борби, власти у Србији и проблемима са којима се и друштво и дан данас суочава. Прича је испричана кроз визуру Светозареве ...

ФК Пошташ

Поштарски спортски клуб 1918–1919: − Postások Sport Clubja ФК Пошташ 1956–present: − Postás SE ФК Тереквеш Будимпешта 1954: − Budapesti Törekvés SE спојио се са ФК БКВ Елере BKV Előre SC и ФК Локомотив Budapesti Lokomotív) Спортско друштво поштара 1901–1917: − Postások Sport Egyesülete ФК Пошташ ШЕ 1956: − расформирали се на ФК Пошташ ШЕ, ФК БКВ Елере, ФК Будимпешта ВСК и ФК Сентлеринц Szentlőrinci AC. Фудбакско друштво је расформирано 1906 Будимпештански СК Пошташ 1950–1954: − Budapesti Postás SK Спортско друштво поштара 1917–1918: − Postás Sport Egyesület Фудбалско друштво је обновљено 1 ...

ФК Будафок МТЕ

ФК Будафок МТЕ, је мађарски фудбалски клуб из Будафока, Будимпешта, Мађарска. Клуб је основан 1912. године а боје клуба су црвена и црна

ФК Електромош

1951–1957: ФК Вашаш електромош СК Vasas Elektromos SK 1944–1945: Elektromos MTE 1921–1936: Фискултурно друштво престоничких електричара Будимпеште Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek Testedző Egyesülete 1936–1944: Elektromos FC 1948: ујединио се са Келенфелди електромош Kelenföldi Elektromos 1950: ујединио се са ФК Фебуш Phöbus FC 1945–1951: Elektromos Munkás Sportegyesület 1957–1999: ФК Елрктромош СЕ Elektromos SE

ФК Кишварда

ФК Кишварда, је мађарски фудбалски клуб из Кишварде, Мађарска. Клуб је основан 1911. године а боје клуба су црвена и црна. Током година клуб је играо под различитим именима као што су Кишфарда мастер гуд. Када је 1911. године основан почео је под именом Спортско друштво Кишварда, после тога као Кишварда Вашаш, Кишварда СЕ, ОСЕ− Варда и Варда СЕ.

Тумба францеза

Тумба францеза је секуларна афро-кубанска врста плеса, песме и бубњања која се појавила у Ориентеу на Куби. Увели су је робови из француске колоније Сен Доминго чији су се власници преселили у источне регије Кубе након побуне робова током 1790-их. Жанр је процветао крајем 19. века успостављањем sociedades de tumba francesa, од којих су преживела само три. Тумба францеза је уписана 2008. године на Репрезентативну листу нематеријалног културног светског наслеђа првобитно проглашено 2003. године.

ФК Февароши ТК

1949: спојио се са клубом МАСЕ − Magyar Acél SE 1909-1949: Февароши ТК − Testedzők Köre 1922: здружио са у Фискултурно друштво Челик − Acél Torna Egylet 1926: основали нови клуб са ФК Зугло VII. округ АЦ Zuglói VII. Kerületi AC као ФК Турул Turul FC

Национални музеј Кеније

Национални музеј Кеније је државна корпорација која управља музејима, налазиштима и споменицима у Кенији. Бави се истраживањем наслеђа и има стручност у предметима који се крећу од палеонтологије, етнографије и истраживања и очувања биодиверзитета. Његово седиште и Национални музеј налазе се на брду Museum, у близини аутопута Highway између Централног пословног округа и Вестландса у Наиробију. Кенијски национални музеј основало је Природно-историјско друштво Источне Африке 1910; главни циљ Друштва увек је био спровођење сталног критичког научног испитивања природних атрибута источноафричко ...

Гласоечко

Гласоечко је двогласно мушко певање, традиционални облик вокалне музике који се негује у области Доњи полог у Полошкој котлини. Песме се певају на вишегласно - дронски глас креће контрапунктно у односу на мелодијски водећи глас, често у пратњи фруле или гајди. Гласоечко се изводи спонтано у групама од двоје или троје, на прославама, саборима, венчањима, и другим друштвеним окупљањима. Гласоечко представља симбол културног идентитета становника ове мултиетничке средине. Године 2015. је уврштено је на Унескову листу нематеријалног културног наслеђа човечанства

Неформално образовање

Образовање представља један од значајних темеља на којем почива целокупно друштво, а у глобалном смислу и цео свет. Такође, као динамичан процес, призводи, осигурава и побољшава индивидуална знања и вештине.Образовање представља и један од битнијих услова друштвеног прогреса. У супротном, без образовања нема ни друштвеног напретка. У модерном друштву, постоје три значајне форме образовања, које заједно чине хомогену целину, које се назива концептом целоживотног образовања: Формално образовање ФО, као иннституционално образовање, подразумева процес стицања одређених знања и способности унут ...

Оселвар (брод)

Оселвар или Оселвер је мали дрвени чамац на весла који се традиционално прави и користи дуж западне обале Норвешке. Оселвар је брод изграђен клинкер методом градње чамаца где се ивице дасака трупа међусобно преклапају. Гради се са танким, врло широким даскама. Готово сви делови Оселвара направљени су од бора, само са кобилицом храста. Оселвар је, заједно са преобликовањм традиционалног процеса учења изградње и употребе у савремени контекст, 2016. године уврштен на Унескову листу нематеријалног културног наслеђа човечанства у Регистар добре праксе заштите.

Карпатско наречје русинског језика

Карпатско наречје русинског језика, такође познато и као источно или северно карпатско-русинско наречје, једно је од два основна наречја јединственог русинског језика. Овим наречјем, које обухвата неколико дијалеката, говори онај део русинског народа који живи у својим матичним карпатским областима, првенствено на подручју Закарпатске области у данашњој Украјини, а такође и у суседним крајевима на југоистоку Пољске, североистоку Словачке, североистоку Мађарске и северу Румуније. Језичку баштину карпатских Русина одликује велика дијалектолошка разноврсност, на шта се надовезује и низ сложен ...

                                     

ⓘ Друштво

Овај појам има више различитих значења. Друштвене науке користе појам друштво да означе групу људи који формирају полу-отворени или полу-затворени друштвени систем, у којем се већи део интеракције одвија међу индивидуа које су део групе. Апстрактније, друштво се дефинише као мрежа односа између ентитета. Такође се дефинише и као независна заједница.

Појам друштво потиче од латинског societas, у значењу пријатељске везе са другима. Латинско societas се изводи из socius партнер. Појам друштво често указује на то да његови чланови деле неке заједничке бриге или интересе у заједничком циљу. Као такав, често се користи као синоним за народ једне земље који има заједничке институције које се брину за грађанско благостање.

                                     

1. Друштво и природа

Друштво се може дефинисати као целокупност односа људи према природи и међусобних односа људи. Што се тиче односа људи према природи, он је јединствен. Његова суштина је у континуираном настојањуи људи да природу потчине себи. Што се тиче односа између људи, он је много сложенији и обухвата све односе међу људима, од оних мање сложених и мање битних, до веома сложених и најбитнијих. Међу њима су и најсложенији и најбитнији за разумевање друштва производни односи. Појединачне, емоционалне и интелектуалне везе међу људима резултат су њихових појединачних воља, али односи у које ступају живећи у нацији, насељу или породици су нужни, с обзиром на објективност ових делова друштвене стварности.

                                     

2. Структура и динамика друштва

С обзиром на то да социологија проучава друштво и друштвене појаве које су у својој укупности међусобно повезане тако да образују људско друштво, као један од првих задатака социологије намеће се потреба да се изврши класификација и утврде међусобни односи између тих појава, односно да се утврди структура друштва, с обзиром на односе који постоје између елемената из којих се она састоји. Исто тако, потребно је утврдити динамику друштва, с обзиром на карактер промена елемената друштва које доводе до његовог кретања.

 • Друштвена структура се састоји из два основна начела: економске основе и друштвене надградње, с тим што се друштвена надградња диференцира на друштвено-политичку организацију друштва и облике друштвене свести.
 • Економска основа представља област друштвене производње материјалних добара која омогућава друштвену и индивидуалну егзистенцију човека.
 • Друштвену надградњу сачињавају све остале области друштвене стварности које су у крајњој линији условљене економском основом друштва. То су грубо диференцирано друштвено-политичка организација друштва и друштвена свест која се састоји из правно-политичке надградње и виших облика свести.
 • Друштвена динамика произилази из схватања покретачких снага развоја људског друштва, као саставног дела схватања друштва уопште. Те снаге су садржане у развоју производње, односно у развоју њених материјалних снага, које доводе до нужне, одговарајуће промене у производним односима, а и једни и други заједно доводе до даљих промена у свим осталим областима друштвене стварности, односно у областима друштвене надградње.
                                     

3. Друштвена основа

Друштвена основа има економски карактер и састоји се из производних снага и производних односа, који се заједничким именом зову начин производње У ширем смислу, друштвена основа обухвата и производњу људи, географске факторе и остатке претходног начина производње. Производне снаге сачињавају средства за производњу и човек са својим способностима. Производни односи су односи у које људи ступају у процесу производње.

                                     

3.1. Друштвена основа Облици друштвеног живота

Хорда је настарији и најнеразвијенији облик друштвеног живота. Она је настала на нижем ступњу дивљаштва и траје до његовог следећег ступња. Формирала се из шопора у коме су живеле човеколике животиње и представља почетак друштвеног живота. Хорда је представљала и биолошку и економску заједницу јер је човек све своје потребе реализовао у њој. Хорда се састојала од 10-20 чланова који су живели на заједничкој територији, стално се крећући у потрази за храном.

Род је виши облик организовања друштвеног живота. Специфичност рода је да се први пут из полних односа искључују родитељи и деца и формира се брачна заједница по генерацијама. Касније ће се из полних односа искључити и рођена браћа и сестре. У родовима се врши подела рада. Неки родови се баве земљорадњом, неки сточарством, занатством. Такође се велики родови цепају, али задржавају везе са осталим новим родовима, па се на тај начин формирају братства.

Племе сачињава већи број родова који су настали из једног заједничког рода. То је дакле заједница која се заснива на крвном сродству, али и на заједничкој територији. Племе обједињује извесне функције родова, у почетку само везане за ратовање, а касније све више. Касније се јављају и савези племена.

Народ је први облик организовања који није заснован на крвном сродству, већ само на територијалној повезаности. До спајања племена у оквиру државне заједнице долази због појаве приватне својине и првих манифестација издиференцираности друштва на класе. Класна подела је захтевала организацију за заштиту интереса класе која је била носилац средстава за производњу. Та организација је била држава, а становници који су на њеној територији живели били су пре свега подељени на класе.

Нација настаје као резултат великих економских, политичких и културних промена које са собом доноси капиталистички начин производње, буржоаско друштво.

Класе су велике друштвене групе које се налазе у међусобном односу експлоатације.

Касте су затворене друштвене групе, формиране на религиозној основи, настале и нестале у робовласничком друштву.

Сталежи су велике друштвене групе које се формирају на правним основама, настале и нестале у феудалном друштву.

Држава је настала као резултат потребе да се заштити опстанак друштва и њених чланова, који су били угрожени класним сукобом када је избио између прве две антагонистички међусобно супротстављене класе.

Држава је класни апарат насиља!моје виђење Према организацији власти држава се дели по:

 • Критеријуму државног уређења на просте и сложене државе, при чему сложене државе могу бити федерације и конфедерације.
 • Облику владавине на монархије и републике ;
 • Критеријуму политичког режима на аутократије и демократије ;

Политичке партије су организације савременог друштва које имају за циљ освајање и одржавање државне власти. Деле се на:

 • Грађанске партије које теже да заштите интересе буржоазије и деле се на конзервативне и либералне.
 • Радничке партије се деле ма социјалистичке и комунистичке.

Породица је један од најстаријих облика у којима људи организују свој живот. Она има биолошку, психолошку и економску функцију. Биолошка димензија породице односи се на остварење сексуалних веза и рађања, односно производњу људи. Психолошка димензија односи се на васпитање деце и на формирање и изражавање осећања између чланова породице - пре свега родитеља и деце, али и мужа и жене. Економска димензија односи се на чињеницу да се у њеном оквиру одвија организација и подела рада. Породице су се развијале следећим током:

 • синдијазмичка брак између једног мушкарца и једне жене
 • пунална искључени рођени браћа и сестре
 • брачна заједница по генерацијама породица крвног сродства
 • моногамска тешко раскидива


                                     

4. Елементи правно-политичке структуре друштва

Право представља скуп друштвених правила које је донела држава са циљем да се њима, уз помоћ монопола физичке силе, заштити класни интерес владајуће класе.

Политика је усмеравање друштва путем доношења и извршавања одлука које важе за друштво као целину. Она се састоји из три елемента:

 • политичке организације
 • политичка делатност
 • политичка идеологија
                                     

5. Друштвена свест

Религија је систем идеја и скуп осећања који суштину света објашњавају натприродним, ирационалним. У свом развоју религиозна свест пролази кроз три фазе - анимизам, политеизам и монотеизам. Са развојем људског друштва Бог престаје да буде биће, већ се јавља као идеја деизам. У савременом свету присутна је и једна нова религиозна свест, пантеизам, која настоји да помири религију и науку.

Морал је облик друштвене свести који представља систем правила или норми заснованих на схватању добра и зла, које регулишу односе човека према друштву, другим људима и себи самом, на тај начин што их се људи придржавају без обзира на санкције.

Филозофија представља облик друштвене свести који настоји да изрази законитости које постоје у природи, друштву и мишљењу. Предмет којим се она бави је дакле укупна објективна стварност, свет у целини и у том смислу она даје општи, универзални поглед на свет, представља општи облик свести.

Наука је облик друштвене свести који представља систем знања о законитостима које се односе на природу, друштво и људско мишљење. Истовремено, наука је и процес стицања нових научних сазнања.

Уметност је облик друштвене свести кроз који стваралац у одређеном времену изражава свој однос према објектима и стварноси природи у ужем смислу кроз различите естетске области помоћу различитих симбола, а обраћајући се чулима.                                     

6. Друштвена динамика

Појам друштвене динамике или кретање друштва Могу се уочити два појма кретања - шири и ужи:

 • Ужи појам кретања друштва обухвата само промене које битно мењају друштво или неки његов део, односно доносе квалитет који до тада није постојао.
 • Шири појам кретања друштва посразумева свако кретање у друштву, сваку промену.

Појам социјалне револуције Свако кретање друштва које се одвија постепено, споро и не доноси велике, битне промене, назува се еволуција. Са друге стране, револуција мења друштво у целини веома брзо. Револуција има ужу фазу тренутак смене власти и ширу фазу низ промена које су неопходне да се успостави нови тип друштва.

Друштвено-економска формација представља типичан и релативно трајан систем односа у друштву, формиран око основног производног односа, као најбитнијег односа у друштву, израженог у власништву над средствима за производњу. Кретање, односно развој друштва, путем револуционарних промена одвијао се кроз пет историјских типова друштвено-економских формација:

 • Првобитна заједница
 • Социјалистичко друштво
 • Робовласничко друштво
 • Капиталистичко друштво
 • Феудално друштво

Капиталистичко друштво садржи неколико фаза:

 • Државни или савремени капитализам - настаје државна својина.
 • Монополистички капитализам
 • Либерални капитализам после индустријске револуције.


                                     

7. Савремено друштво

Савремено друштво се временом помало социјализује. У земљама савременог развијеног капитализма тече развој производних снага, средстава за производњу. Јавља се нови слој људи - бирократија, и још један нови слој - технократију.

У неразвијеним земљама се углавном јављају прокомунистички милитаристички режими, па те земље и даље остају неразвијене.

Социјалистичке земље су се углавном распале и прешле у капитализам.

                                     

7.1. Савремено друштво Нека обележја савременог друштва

Повезивање човечанства се дешава захваљујући јако брзом развоју науке, а првенствено електротехнике. Научно-технолошка револуција је све ово омогућила.

Масовна култура је једно од кључних обележја савременог друштва и предмет велике научне пажње. Она настаје повезивањем човечанства.

Кич тј. антивредност, "уметничко ђубре". Према Абрахаму Молу постоји пет принципа за идентификацију и класификацију кича:

 • принцип комфора
 • принцип неадекватности
 • принцип осредњости
 • принцип синестезије
 • принцип кумулације

Еколошки проблеми савременог друштва јављају се због брзог развоја индустрије без контроле загађивања околине.

                                     

8.1. Организације Опстанак

Људска друштва су често организована према њиховим примарним средствима за опстанак: друштвени научници препознавају друштва ловаца-сакупљача, номадска пасторална друштва, хортикултурна или једноставна пољопривредна друштва, и напредна пољопривредна друштва, позната и као цивилизације. Неки сматрају да су индустријска и пост-индустријска друштва засебна у односу на традиционална пољопривредна друштва.

                                     

8.2. Организације Политичке организације

Друштва такође могу бити организована према њиховој политичкој структури: деле се од мањих и једноставнијих ка већим и комплекснијим на банде, племена, поглаварства, и државна друштва.

                                     

8.3. Организације Подељена мишљења

За припаднике многих нација сједињених по сличним политичким и културним традицијама, веровањима или вредностима се понекад каже да су друштво. Када се користи у овом контексту, израз се користи као средство да се изрази контраст два или више "друштава" чији представници представљају алтернативне супротстављајуће и надметајуће погледе на свет.                                     

8.4. Организације Општи интерес

Такође, нека академска, образована и школска друштва и удружења, као што је Америчко друштво математичара, описују себе као друштва. У Уједињеном Краљевству она су обично непрофитна и имају статус хуманитарних организација. У науци у величини варирају од оних која укључују национална научна друштва укључујући и Краљевско друштво до регионалних природно историјских друштава. Академска друштва могу имати интересовања у широком спектру тема, укључујући уметност, хуманитарност и науку.

                                     

8.5. Организације Комерцијалне организације

У САД, назив "друштво" је најчешћи у привреди, у којој се партнерство између инвеститора који започињу посао обично зове "друштво". У Уједињеном Краљевству, партнерства се не називају друштвима, али кооперативци или колеге су често познати као друштва као што су пријатељска друштва и градитељска друштва.

                                     

8.6. Организације Невладине организације - удружења грађана

Невладине организације су специфична форма организовања грађана. Термин се масовно користи у задње две деценије и уско је повезан са појмом цивилног друштва. Без схватања појма цивилног друштва није могуће у потпуности схватити овај појам. Поред термина "невладина организација" користи се и термин "удружење грађана".

Једна корисна дефиниција цивилног друштва је да је оно" Сфера институција, организација и појединаца лоцирана између породице, државе и тржишта у којој људи учествују волонтерски да унапреде заједничке интересе.” Област преклапања представља место где се снаге државе законодавна, судска и извршна власт, бизниса и грађана обједињује да би се креирао нормативни простор за демократију, друштвену одговорност и заштиту јавних интереса.

Цивилно друштво за које се невладине организације залажу је:

 • Простор за мобилизацију и артикулацију интереса појединаца и група
 • Могућност за исказивање и практиковање друштвених, религиозних и културних веровања и активности
 • Могућност да се ограничи потенцијал бизниса да буде без контроле.
 • Могућност за ограничавање инхерентне тенденције државе да прошири своју контролу
 • Институционално средство за медијацију посредовање између конфликтних интереса и конфликтних социјалних вредности

Појам заједнички интерес у дефиницији може да буде разнолик. Он може, али и не мора, да буде прихватљив за све који раде са, и у, организацијама цивилног друштва. Оно што је битно је да су слобода говора и слобода удруживања битни елементи у демократским друштвима који дозвољавају грађанима да се удружују и да искажу различите интересе који не морају бити атрактивни увек за све. Значајна одлика цивилног друштва је да постоји подстицајни амбијент у коме су различити погледи дозвољени и пожељни и где је организацијама или асоцијацијама различите врсте дозвољено да постоје.

Институције једног подстицајног амбијента за развој цивилног друштва су:

 • Омбодусман јавни адвокат
 • Комисија за борбу против корупције
 • Канцеларија Врховног тужиоца
 • Локална власт
 • Медији
 • Извршна власт
 • Независне одговорне ревизорске организације као што су
 • Законодавна власт
 • Канцеларија главног ревизора
 • Изборна комисија
 • Комисија за људска права
 • Правосудна власт
 • Берза
 • Универзитет
 • Удружења грађана

Као што се види, простор за сарадњу и за унапређење заједничких интереса је веома широк. Основна подела удружења грађана је на организације за узајамну помоћ које формирају грађани и чији су они чланови и на бази тога остварују одређене користи, организације од општег јавног интереса које формирају грађани у намери да помогну другим групама грађана који нису нужно њихови чланови, и претендери претварачи.

Додатне информације о цивилном друштву, невладиним организацијама и сродним појмовима могу да се нађу на сајту НВО Центар за развој непрофитног сектора.                                     

9. Конфузије

Ако је друштво некакав слоган, разлог за конфузије у његовом разумевању могу да буду разне нијансе у којима се он користи да би се објаснио велики број политичких мишљења. На пример, бивши британски премијер Маргарет Тачер је фамозно демантовала да друштво уопште и постоји. Међутим, њена употреба тог термина била је уска и треба да се разуме у оквиру контекста њене полемике. У интервјуу магазина Womens Own, 3. октобра 1987, Тачер је дискутовала да је обавеза за решавање социјалних проблема, што је било очекивана од владе, одговорност индивидуа и породица: "ниједна влада не може да уради ништа осим преко људи, а људи најпре морају да се окрену себи". Тачер једино негира постојање "друштва" каквим га она разуме – идеја да је социјално благостање одговорност друштва, а не индивидуа.

                                     

10. Постојање

И даље је у току дебата у социолошким и антрополошким круговима о томе да ли постоји ентитет кога бисмо могли назвати друштвом. Неки марксистички теоретичари, Луј Алтисе, Ернесто Лаклау и Славој Жижек, су полемисали да друштво није ништа више него ефекат владајуће идеологије одређеног класног система и да не треба да се користи као социолошка идеја.

                                     

11. Спољашње везе

 • The Day the World Took Off Six-part video series from the University of Cambridge tracing the question "Why did the Industrial Revolution begin when and where it did."
 • National Museum of Science and Industry website: machines and personalities
 • Industrial Revolution and the Standard of Living by Clark Nardinelli - the debate over whether standards of living rose or fell.
 • BBC History Home Page: Industrial Revolution
 • Друштво на сајту DMOZ језик: енглески
 • Internet Modern History Sourcebook: Industrial Revolution
 • Perceptions of Knowledge, Knowledge Society, and Knowledge Management Архивирано на сајту Wayback Machine 30. новембар 2010
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →