ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95

Сочиво (оптика)

Сочиво, увеличавајуће стакло или лупа је провидно тело омеђено двема сферним површинама, од којих једна може имати неизмеран полупречник, тј. може бити равна. Најчешће су сачињена од провидног стакла или пластике.

Спектроскоп

Спектроскоп је инструмент којим се посматра и испитује светлосни спектар. Први спектроскопи састојали су се од обичне призме и заклона, док модернији спектроскопи користе дифрациону решетку. У спектроскопу се спектар не региструје већ се само пос ...

Стереоскоп

Стереоскоп је оптички уређај који комбинује две фотографије истог предмета снимљене са разних тачака у простору тако да посматрач стиче утисак тродимензионалности какав има када са оба ока гледа стварни предмет у простору.

Стрелов однос

Стрелов однос, скр. С, или Стрелов количник, је један од најчешће коришћених оптичких појмова у како професионалним тако и аматерским круговима. Он представља најједноставнији начин изражавања ефекта оптичких аберација на квалитет оптичке слике. ...

Стробоскоп

Стробоскоп) је оптички уређај који помоћу низа испрекиданих и у покрету представљених цртежа стапа један покрет. У периоду када су се појавиле механичке анимације, играчке које се покрећу навијањем опруга са једноставним механизмима унутар кутије ...

Сунчева свјетлост

Сунчева или соларна свјетлост, је свјетлост коју производи Сунце. Сунце производи енергију термонуклеарним реакцијама на својој површини која се између осталог манифестује зрачењем фотона на планете у Сунчевом систему. На путу до Земљине површине ...

Сферна аберација

Сферна аберација у оптици, је немогућност сферног сочива или огледала да сакупи све паралелне зраке у исти фокус. Тачка где ће улазни зрак бити фокусиран зависи од тога колико је тачка у којој се светлост одбије од сферног огледала удаљена од опт ...

Таласни фронт

У оптици, таласни фронт је део електромагнетног поља светлости за који је дужина оптичког пута од тачкастог извора из ког потиче једнака. У начелу, то значи да су све тачке таласног фронта у истој фази. Као такав, оптички таласни фронт може да се ...

Тауматроп

Тауматроп је оптичка играчка која је значајна по томе што је претеча првих форми анимираног филма. Ова једноставна играчка је поставила темеље првих трикова анимације. Почетком тридесетих година деветнаестог века, нарочито у викторијанској Енглес ...

Телескоп

Телескоп је инструмент који омогућава посматрање удаљених објеката у целом спектру електромагнетног зрачења тако да ствара повећану слику или појачани сигнал посматраног извора који се проучава., и као такав, има две функције: да својом раздвојно ...

Termovizija

Termovizija ili termogram (od grčke reči termo - toplo i latinskog glagola video, videre - videti, gledati, u bukvalnom prevodu:" gledanje toplote ", je sistem snimanja toplote objekata.

Тиндалов ефекат

Тиндалов ефекат је ефекат расејања светлости на честицама у колоидном систему, попут суспензија или емулзија. Тиндалов ефекат се појављује у нехомогеним срединама, уколико су размере нехомогености мале у односу на таласну дужину светлости и ако ј ...

Ugaona rezolucija

Ugaona rezolucija opisuje sposobnost uredaja koji formira sliku, poput optičkog ili radio teleskopa, mikroskopa, kamere, ili oka, sa razlikuje male detalje objekta. Ona je važna odrednica rezolucije slike.

Ултраљубичасто зрачење

Ултраљубичасто зрачење обухвата електромагнетно зрачење са таласним дужинама мањим од видљивог зрачења, али већим од оних које имају меки X-зраци. Дели се на блиско, далеко или вакуумско и екстремно ултраљубичасто зрачење. Када се испитује његово ...

Фантаскоп

Фантаскоп је оптички уређај патентиран 1799. године од белгијског илузионисте Робертсона. Помоћу овог оптичког уређаја Париска позоришна публика је била застрашивана извођењем опсенарских позоришних вештина на позорници. Фантаскоп је унапређени у ...

Фарадејев ефекат

Фарадејев ефекат или Фарадејева ротација је скретање равни поларизације светлости под утицајем магнетног поља у магнетно-оптички активној средини. Ротација равни поларизације је пропорционална магнетној индукцији у смеру кретања светлости. Ефекат ...

Фенакистоскоп

Фенакистоскоп је оптичка играчка која приказује илузију непрекидних покрета која је од суштинске важности за настанак филма и анимације. Фенакистоскоп Жозефа Платоа око 1832 године који је служио као популарна играчка, касније је постао инспираци ...

Филоскоп

Филоскоп и грч. σκοπέω - љубав према посматрању) је уређај за посматрање слика у различитим фазама који омогућава анимацију. То је у ствари једна књижица која је стављена у механички склоп ради бржег и лакшег прегледа слика. Филоскоп је патентира ...

Фокус (оптика)

Фокус или жижа је место у коме се секу зраци који се крећу паралелно оптичкој оси огледала и сочива. Фокусна тачка и фокусна дужина зависе од врсте сочива. Жижна даљина је карактеристична величина једног сочива док се налази у једној средини, нпр ...

Фотоелектрохемијски процес

Фотоелектрохемијски процес је процес који обично обухвата трансформацију светлосити у друге форме енергије. Ти процеси налазе примену у фотохемији, оптичким ласерима, соларним ћелијама, луминисцентне, и фотохромизму.

Фотоколориметрија

Фотоелктрична колориметријска анализа, или кратко фотоколориметрија, јесте област оптичких метода испитивања обојених раствора, заснована на својству материје да апсорбује одређена подручја видљиве светлости и зависности те количине светлости од ...

Ogisten Žan Frenel

Ogisten Žan Frenel je bio francuski fizičar i inženjer. Poznat je po svojim teoretskim i eksperimentalnim istraživanjima o prirodi svetlosti, na temelju kojih je prvi prikazao u matematičkom obliku talsnu teoriju svetlosti. Konstruisao je uredaje ...

Функција оптичког преноса

Функција оптичког преноса, скр. ФОП је сложена математичка функција која описује оптичку слику објекта чија површина је бескрајан низ паралелнх светлих и тамних линија са синусоидним распоредом зрачења. Мада ФОП описује слику само ове једне врсте ...

Функцијa ширења тачке

Функција ширења тачке, скраћено ФШТ, је математички опис физичке слике тачке. Одређеније, она описује распоред светлосне енергије у простору ове слике. Функција ширења тачке је обично дата за раван попречног пресека поља слике тачке на месту најб ...

Холограм

Холограм је тродимензионална слика која садржи трећу димензију, тако да се објекат може посматрати из свих праваца, као да је стваран. Грубо речено, холограм представља слику добијену интерференцијом два светлосна таласа, као реконструкцију једно ...

Холографија

Холографија - представља методу стварања и репродукције тродимензионалних слика на фотографској плочи применом кохерентне светлости ласера. Холографија је наука и пракса прављења холограма. На фотографској плочи се осим распореда интензитета свет ...

Хроматска аберација

Хроматска аберација је оптичка мана због које се светлосни зраци различите таласне дужине фокусирају на различитим тачкама дуж оптичке осе сочива. Разлог је што индекс преламања зависи од таласне дужине, тако да се зраци краће таласне дужине прел ...

Чаробна лампа (Laterna magica)

Чаробна лампа је далеки предак данашњих пројектора. Први пут се помиње у XVII веку, а оптички апарат под називом Пројектор чаробна лампа је патентиран 1870. године у Америци.

Шмит-Касегренов телескоп

Телескоп Шмит-Касегрен је тип телескопа који уједињује својства и Шмитовог и Касегреновог система. Основни оптички елементи Шмит-Касегрена су: конкавно примарно огледало, танко корекционо сочиво постављено у близини жиже примарног огледала, и кон ...

Aktivna optika

Aktivna optika je sistem koji omogućava kontrolu stalnog oblika primarnog ogledala kod teleskopa reflektora u realnom vremenu. Usled spoljnih uticaja primarno ogledalo teleskopa menja svoj oblik što utiče na kvalitet slike. Izgradnja teleskopa sa ...

Barlou sočivo

Barlou sočivo je vrsta sočiva koja se koristi u kombinaciji sa drugim sočivima u optičkim sistemimai povećava njegovu efektivnu žižnu daljinu. Barlou sočivo se zapravo sastoji iz više sočiva jer se tako smanjuje hromatska aberacija i dobija se či ...

Polarizovana svetlost

Polarizovana svetlost je ona vrsta svetlosti kod koje elektromagnetni talasi osciluju samo u jednoj ravni. Ta ravan je normalna na smer širenja zračenja. Polarizacijom svetlosti pokazuje se talasna priroda svetlosti i to da je svetlost transverza ...

Sky-Watcher

Sky-Watcher je kompanija osnovana 1999. godine koja se specijalizuje u prodaji teleskopa i prateće opreme. Kompanija je osnovana u Tajvanu od strane Tajvanske kompanije za tehnologiju. Zadužena za proizvodnju većine delova je korporacija iz Suzho ...

Žižna daljina

Žižna daljina, fokalna daljina, žarišna duljina ili žižna udaljenost je udaljenost izmedu središta leće i žiže, zavisi od oblika sočiva i o materije od koje je sočivo napravljeno: f = 1 n 2 − n 1 n 1 ⋅ 1 r 1 + 1 r 2 {\displaystyle f={\frac {1} gd ...

Енергетра

Енергетра је компанија која је основана 1992. године са производним погоном смештеним у Готовцу код Краљева. Седиште фирме је у Београду. Бави се производњом дизел електро агрегата, разводних електро ормана, аутоматизацијом у производним циклусим ...

Индустријски менаџмент

Индустријски менаџмент је научна дисциплина која проучава планирање, организовање и контролу пословних процеса у индустрији, ради остваривања стратешких циљева. Индустријски менаџмент је грана инжењеринга која се бави стварањем и управљањем систе ...

Ковница новца

Ковница је индустријски погон који производи кованице које се могу користити као валута. Историја ковница је у корелацији са историјом кованица. У почетку је ковање чекићем или изливање кованица био главни начин ковања новчића, а резултирајућа пр ...

Производња

Производња или мануфактура је процес стварања једног производa с циљем да се производ прода. Производња се може одвијати у приватним домовима, у мањим радионицама или великим фабрикама. Производња се може поделити према врсти производње.

Рудник Рембас

Пун назив рудника је Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља "Рембас”. Рудник се налази у саставу ЈП ПЕУ Ресавица, најзначајнијег центра подземне експлоатације угља на Балкану. Традиција експлоатације угља дужа је од 150 година.

Самозапаљивост угља

Cамозапаљивост угља представља значајан проблем са аспекта сигурности, екологије и одлагања и узимања у процесу депоновања угља. При појави ендогених пожара на депонијама угља се јављају значајни економски губици услед горења угља.

Шивење

Шивење је занат при коме се врши причвршћивање или састављање предмета помоћу убода направљених иглом и концем. Шивење је једна од најстаријих текстилних вештина настала још у доба палеолита. Пре проналаска предења предива или ткања тканине, архе ...

Абакус (рачунање)

Абакус или абак је прва позната справа за рачунање старих Египћана, Грка, Римљана, Кинеза. Рачунаљка је била у облику плоче. Римски абак је био плоча подељена на пруге или правоугаона поља, по којима су се померали каменчићи или жетони. Према пол ...

BOINC

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing je infrastruktura distribuiranog računarstva. Originalno je razvijena za SETI home projekat, ali od onda je pronašla svoj put i u mnoge druge oblasti osim SETI projekta. Ova softverska platforma ...

Амига

Комодор Амига или само Амига је назив за породицу рачунара које је производила америчка компанија Комодор, која су била заснована на микропроцесорима Моторола 68000, 68020, 68030 и 68040. Деведесетих година су изашли и акселератори за А1200, А300 ...

Аналитичка машина

Аналитичка машина је други модел рачунарске машине Чарлса Бебиџа. Иако ни аналитичка машина није завршена током његовог живота као ни претходни модел познат као диференцијална машина оне су свакако донеле велики преокрет у развоју рачунара. Дифер ...

Архитектура рачунара

Архитектура рачунара је унутрашња структура дигиталног рачунара коју сачињава дизајн и распоред скупа инструкација и регистара за складиштење података. Одређена рачунарска архитектура се бира имајући у виду тип програма који ће се на њему извршав ...

Атанасов-Беријев рачунар

Атанасов-Бери рачунар) је прва дигитална електронска справа за рачунање. Ова машина, замишљена 1937, а направљена током 1939 - 1940, године, могла је да решава системе до 29 линеарних једначина и успешно је прошла прве тестове, мада њен улазно/из ...

Гефи

Гефи је визуелни рачунарски програм, за истраживање, контролисање, унапређивање свих врста рачунарских мрежа и сложених система, nаписан у Јава програмском језику, на NetБins платформи, првенствено креиран као пројекат студената техничког универз ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →