ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86

Компактна флуоресцентна свјетиљка

Компактна флуоресцентна свјетиљка), такође позната под именом штедна сијалица је врста флуоресцентне свјетиљке. Направљене су са намјером да замијене класичне сијалице са ужареном нити, тако да директно могу да се уврну у сијалично грло класичне ...

Комутатор (електротехника)

Комутатор је електрични прекидач који периодично обрће смер струје у електричном мотору или електричном генератору. Комутатор омогућава моторима да раде на, односно генераторима да производе, једносмерну струју уместо наизменичне струје.

Коњска снага

Коњска снага је застарјела јединица за мјерење снаге. Испрва је развијена да би се представила снага парних машина у поређењу са снагом коња. Данас је замијењена међународном СИ јединицом за снагу Ват W, и користи се углавном само за рекламне свр ...

Корона (електротехника)

Корона пражњење је мале енергије у јонизованим гасовима. Јављa се и у околини проводника на високом потенцијалу. Често се може видети на далеководима. При појави короне око проводника се ствара венац љубичастог светла по коме је и добила име.

Кратки спој

Кратки спој је нежељени електрични спој у којем струја има пут другачији од онога који је нормалан за дато електрично коло. Струја кратког споја је обично знатно већа од нормалне, што доводи до прегријавања спојног мјеста, а због тога често и до ...

Ленцов закон

Ленцов закон је формулисао немачки физичар Хајнрих Ленц у 1833. и даје смер индуковане ЕМС услед електромагнетне индукције, стога: Електромоторна сила ЕМС индукована у електричном колу увек има смер, такав да струја, коју емс ствара том колу, инд ...

Линеарни варијабилни диференцијални трансформатор

Линеарни варијабилни диференцијални трансформатор или ЛВДТ је електромагнетски претварач који се користи за мјерење линеарне позиције. Састоји се од примарног намотаја који се налази између 2 секундарна намотаја на шупљем цилиндру. Магнетско језг ...

Лоренцова сила

Лоренцова сила је комбинација сила којима електромагнетско поље делује на наелектрисану честицу у покрету. Има две компоненте, електричну која је пропорционална електричном пољу, E, и наелектрисању честице q, и магнетну, која поред наелектрисања ...

Магнетно поље

Магнетно или магнетско поље је нарочито физичко стање у околини покретног наелектрисања које се видно манифестује у појави физичке силе која делује на наелектрисање унесено у такво поље. Магнетно поље је неизбежан пратилац и главни симптом постој ...

Магнетомоторна сила

Магнетомоторна сила је сила која производи магнетско поље код електромагнета. Симбол је обично F m а јединица је ампер-завој ампер-завојак, ампер-навој или ампер-навојак, установљена на бази јачине струје у једном завоју жице. Пошто ампер-завој н ...

Магнетострикција

Магнетострикција је особина феромагнетских материјала да под утицајем магнетског поља незнатно мијењају димензије. Магнетострикцијски ефект настаје кад тијела при скупљању и растезању мијењају пермеабилност због магнетострикције. Магнетострикција ...

Максвелове једначине

Максвелове једначине су основне једначине електромагнетизма. Назив су добиле по шкотском физичару Џејмсу Максвелу који је 1864. године објавио први пут рад са једначинама које објашњавају електромагнетске појаве. Овиме је објашњено јединство елек ...

Метода контурних струја

Метода контурних струја је метода за решавање електричних кола у равни чиме се добијају струје и индиректно и напони у било ком делу електричног кола. Метода контурних струја користи други Кирхофов закон да би добила скуп једначина које је сигурн ...

Метода потенцијала чворова

У анализи електричних кола, метода потенцијала чворова је метода за одређивање напона између чворова у електричном колу у односу на струје грана у колу. У анализи електричних кола користећи Кирхофове законе, може се користити метода потенцијала ч ...

МКСА

МКСА систем јединица је назив за систем јединица који се користи у електротехници. Означава четири основне јединице СИ система: метар, килограм, секунд и ампер, од чијих почетних слова је добијен назив. Као што се у различитим гранама техничке на ...

Наизменична струја

Наизменична струја је физичка појава протока наелектрисања кроз проводник тако да оно повремено мења смер кретања. Специјалну врсту наизменичне струје чини периодична наизменична струја. Код периодичне наизменичне струје се све промене напона и ј ...

Напонски трансформатор

Напонски трансформатор је тип трансформатора за мерење. Користи се када је потребно измерити високе напоне које би било тешко измерити директном методом, тј. ако би такви уређаји и постојали, они би били веома гломазни и скупи. Употребом напонски ...

Обрада сигнала

Обрада сигнала је дисциплина која се бави екстракцијом информације из сигнала. Уређаји који извршавају овај задатак могу бити физички хардвер, посебни софтверски кодови, или комбинација једних и других. У посљедњој деценији, сложеност ових уређај ...

Омметар

Омметар је електрични мјерни инструмент намијењен за одређивање величине електричног отпора у омима или изведеним јединицама. Могу се по принципу рада подијелити на аналогне и дигиталне.

Пермеабилност (електромагнетизам)

Магнетна пермеабилност је електромагнетна особина материјала која показује интензитет магнетизације тела када су она изложена спољном магнетном пољу. Ова величина одређује пропусност неког материјала за магнетно поље. Што је пермеабилност већа, т ...

Површински ефекат

Површински ефекат је појава неравномерне расподеле наизменичне струје по пресеку проводника, тј. склоност наизменичне струје да се распореди унутар проводника тако да је густина струје највећа при површини проводника и смањује се у унутрашњости п ...

Позитивна повратна спрега

Позитивна повратна спрега или позитивна реакција је врста повратне спреге у којој се дио излазног сигнала враћа на улаз са истим знаком или фазом као и сигнал који је већ присутан на улазу. Ово доводи до појачања сигнала на улазу. Појачани сигнал ...

Радио-таласи

Радио-таласи су врста електромагнетског зрачења у опсегу ЕМ спектра по таласној дужини изнад инфрацрвеног спектра. Подручје радијског спектра обухвата таласне дужине од милиметар до километар односно фреквенције од 3 Hz до 300 GHz. При 300 GHz, к ...

Растављач

Растављач је механички расклопни апарат који служи да видно одвоји део постројења који није под напоном од дела постројења који је под напоном. Када се у постројењу обављају радови, он је увек отворен. Растављачем се отвара и затвара струјно коло ...

Рат струја

Рат струја је назив за сукоб између Томаса Едисона и Николе Тесле због Едисоновог промовисања једносмерне струје за пренос електричне енергије над ефикаснијом наизменичном струјом коју је заговарао Тесла. Током почетних година дистрибуције електр ...

Рачунарски инжењеринг

Рачунарски инжењеринг је дисциплина која обједињује неколико области електротехнике и рачунарства потребне за развој рачунарског хардвера и софтвера. Рачунарски инжењеринг обично има обуку у електронском инжењерству, дизајну софтвера, и хардвер-с ...

Регулатори напона

Регулатори напона -су уређаји који треба да обезбиједе константан излазни напон. Треба да знате да се излазни напон мијења у зависности од промене улазног напона и струје оптерећења захтјевима кола. Јер многи електронски уређаји захтевају операти ...

Релеј

Релеј је направа која се користи за прекидање или успостављање струјног кола путем електромагнета који отвара и затвара струјне контакте. Оваква врста релеја се назива електромагнетски релеј. Уз ову врсту, постоји и електронски релеј енгл. solid ...

РЦА конектор

РЦА конектор, који је познат и по називима фоно конектор или Чинч конектор, је тип електричног конектора који се уобичајено користи за пренос аудио и видео сигнала. Име РЦА потиче од скраћенице Америчка радио корпорација, која је представила диза ...

Сабирнице

Сабирнице су елементи који се срећу у високонапонским и средњонапонским разводним постројењима, постројењима електрана и осталим постројењима и уређајима. Сабирнице су проводници који у општем случају омогућавају повезивање различитих елемената с ...

Сервомеханизам

Сервомеханизам је контролни систем са повратном спрегом који управља са позицијом или кретањем објекта. Он дакле контролише позицију или кретање неког дијела система којим се управља. Сервомеханизми су често дијелови неког другог контролног систе ...

Сигнал (електротехника)

Сигнал у електротехници је било каква просторна или временска промена стања медија кроз који се креће. Сигнал је сачињен од информација. Главна улога сигнала је да се порука пренесе до жељеног одредишта, дакле сигнал је ништа друго него физички н ...

Системи уземљења

У системима за напајање електричном енергијом, систем уземљења дефинише електрични потенцијал проводника у односу на проводну површ Земље. Избор система уземљења има последице по безбедност људи и има утицај на електромагнетну усклађеност напајањ ...

Статор

Статор је онај део машине који не ротира, т. ј. који се не покреће. Супротно, део који ротира је ротор. Статори се налазе нпр. у електромоторима, генераторима, пумпама итд. Статор електричних машина има кућиште, намотаје и магненто коло, као и но ...

Струјни трансформатор

Струјни трансформатор је тип трансформатора који се употребљава при мерењу струја великих вредности које би иначе било тешко мерити неком директном методом као и за релејну заштиту. Однос примарне и секундарне струје приближно је обрнуто сразмера ...

Тахометар

Тахометар је инструмент за мјерење брзине ротације осовине или диска. Приказује брзине ротације у ротацијама у минути или у другим јединицама. Познат примјер тахометра је мјерач брзине ротације радилице мотора у аутомобилима. Тахометри могу бити ...

Топологија (електрична кола)

Топологија електронског кола је форма изведена из мреже међусобних веза компоненти кола. Различите специфичне вредности или бројчани подаци о компнентама се сматрају да су иста топологија. Топологија се не бави физичким приказом компоненти у колу ...

Удружење студената електротехнике Европе

Удружење студената електротехнике Европе је непрофитно удружење студената електротехнике Европе са седиштем у Делфту, Холандија. Чине га 53 одбора који се налазе на универзитетима у 26 европских држава. Одбори организују стручне радионице и разме ...

Фактор снаге

Фактор снаге система наизменичне струје је дефинисан као однос реалне снаге која тече у електрично оптерећење према реактивној снази, и креће се у опсегу -1 до 1 и нема јединицу мере. Реална снага је капацитет кола да извршава одређени рад неко в ...

Фарадејев закон електромагнетске индукције

Фарадејев закон електромагнетске индукције даје однос промене магнетског флукса кроз површину S {\displaystyle S} ограниченом контуром C {\displaystyle C} и електричног поља дуж те контуре: ∮ C E ⋅ d l = − d t ∫ S B ⋅ d S {\displaystyle \oint _{C ...

Флуоресцентна сијалица

Флуоресцентна цијев је светлосни извор у којем се видљива светлост добија на флуоресцентном слоју побуђеним ултраљубичастим зрачењем које настаје електричним избојем у смеши племенитих гасова. У односу на обичну сијалицу одликује је већи степен п ...

Хајсенс

Хајсенс је кинеска компанија која производи електротехничку робу како за домаће потребе, тако и за цео свет. Језгро компаније је основано 1969. године под именом "Qingdao No. 2 Radio Factory". Производи укључују телевизоре, клима-уређаје, ЛЦД тел ...

Hibridni pogon

Hibridni pogon predstavlja naziv koji označava pokretanje vozila pomoću nekoliko različitih izvora energije. Obično se pod ovim podrazumeva kombinacija elektromotora i SUS motora. Koristi se pre svega kod drumskih i železničkih vozila. Hibridni p ...

Cink-vazduh baterija

Cink-vazduh baterije su elektro-hemijske baterije koje svoju "snagu" crpe iz reakcije cinka sa kiseonikom iz vazduha. Ove baterije imaju relativno veliku energetsku gustinu i relativno su jeftine za proizvodnju. Koriste se u slušnim aparatima i e ...

Џулов закон

Џулов закон је физички закон који показује везу између топлоте, коју ствара електрична струја која тече кроз проводник. Добио је име по Џејмсу Џулу, који је проучио овај феномен 1840. Џулов закон се овако изражава P = U ⋅ I = I 2 ⋅ R {\displaysty ...

Шант (електротехника)

Шантни амперметар дозвољава мерење превеликих вредности текућих вредности које директно мери одређени амперметар. У овом случају шант, манганов отпорник тачно познатог отпора, поставља се паралелно са галванометром који се помиче, тако да ће кроз ...

Audio pojačavači na bazi OP LM741

Operacioni pojačavač se razvio prije mnogo godina. Operacioni pojačavač je električna komponenta sa dva ulazna i jednim izlaznim mjestom za spajanje, te dva mjesta za spajanje naponskih izvora za napajanje OP. Zavisno od tipa OP može biti sa još ...

Električna otpornost i provodnost

Električna otpornost, zastarjeli naziv specifični električni otpor, je fizička veličina koja opisuje svojstvo materije da se opire proticanju električne struje. Električna otpornost je recipročna električnoj provodnosti. Može se odrediti merenjem ...

Električna reaktansa

Prolaskom kroz električne provodnike i otpornike električna struja nailazi na električni otpor koji je odreden strukturalnim osobinama materijala od kojeg je neki električki vodič, odn. otpornik načinjen. Električna struja u električnim strujnim ...

Električna susceptibilnost

Električna susceptibilnost je karakteristika svakog materijala koja govori koliko će materijal biti u stanju da se polarizuje pod uticajem polja i koliko će se polje promeniti zbog polarizovanja supstance.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →