ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72

Палеозоологија

Палеозоологија део је палеонтологије и палеобиологије који се бави проучавањем остатака животиња из геолошке прошлости. Разликује се од археозоологије по томе што археозоологија проучава трагове фауне на археолошким локалитетима.

Палеолит

Палеолит или старије камено доба, је период који се протеже од пре 2.6 милиона година до 10.000. године п. н. е. Обележио га је настанак и развој хоминида и првобитног оруђа и оружја, најчешће од камена по чему и добија назив камено доба. Антропо ...

Пергамонски жртвеник

Пергамонски жртвеник је споменик из хеленистичке епохе подигнут на тераси јужно од Атениног храма. Фрагменти жртвеника су били узидани у византијски градски бедем, где их је пронашао немачки инжењер Хуман 1871. године. Немачка археолошка школа је ...

Пергамска керамика

Пергамска керамика или Источна А сигилата је најзначајнија врста источне керамике са црвеном превлаком. Иако не постоји доказ о томе да се производила у Пергаму, овај назив је задржан у литератури, али је у употреби и Источна А керамика. Одликује ...

Период Урука

Најстарија насеља на територији средњег дела Месопотамије појавила су се у доба позног неолита. Племена која су у најдубљој старини настањивала Месопотамију живела су на острвима која су се уздизала изнад мочвара. Своја насеља градили су на вешта ...

Перлек-хумка

Курган је вероватно пореклом из енеолита, из времена продора курганских народа на запад. Припада комплексу хумки које се према јасном циклусу нижу уз леву и десну страну Тисе, образујући некакав древни систем комуникације ради одбране – у равници ...

Петрографија

Петрографија је наука о описивању стена, анализирању њихових структурних, минералошких и хемијских карактеристика и повезаности тих стена са њиховим геолошким окружењем. По свом феноменолошком приступу, петрографија се издваја од петрологије, дис ...

Плеистоцен

Плеистоценска епоха је део геолошке хронологије. Назив плеистоцен долази од грчких речи плеистос и цено. Плеистоцен следи плиоценску епоху и претходи холоценској епохи. Плеистоцен је прва епоха квартара и 6. епоха кенозојске ере. Трајао је од пре ...

Подводна археологија

Подводна археологија користи посебне методе да би истражила потонуле бродове или друга археолошка налазишта која се налазе испод воде. Археолози који раде испод воде зависе од софистициране опреме за роњење и ископавање. Они користе посебне техни ...

Поморска археологија

Електролиза чисти површине одређених метала, као што је олово или сребро, као и металних површина које нису доступне другим техникама, нпр. унутрашњост бронзаних топова. Осим тога, служи и за стабилизацију и деконтаминацију неких метала, јер скид ...

Портланд ваза

Портланд ваза је чувена амфора висока 24.5 cm, најпознатија посуда рађена у камео техници. Ово ремек-дело се од 16. века чувало у прватном поседу, тако да се не зна када је и како откривена. Данас се налази у Британском музеју у Лондону. Тело и д ...

Портрет Константина Великог

Портрет Константина Велоког је један од најрепрезентативних експоната Народног музеја у Београду из доба касне антике и спада међу најзначајнија и најлепша римска портретна дела овог периода. Реч је о бронзаној глави са ликом цара Константина, си ...

Портрет царице из Балајнца

Портрет царице из Балајнца је налаз откривен на археолошком локалитету Кулине, у општини Мерошина, око 300 m западно од насеља Градиште, где је пронађено византијско утврђења мањих димензија. Портрет царице је бронзана глава која је вероватно при ...

Прије садашњости

Одређени број година прије садашњости је израз који се користи у археологији, геологији и другим научним дисциплинама да би се навело кад се нешто десило у прошлости. Пошто се значење "садашњости" током времена мијења, уобичајена пракса је да се ...

Процесна археологија

Процесна археологија је археолошка теорија која почиње да се појављује 1958. године у раду Гордона Вилија и Филипа Филипса, Метод и теорија у америчкој археологији у ком су изнели "америчка археологија је антропологија или ништа". Они су парафраз ...

Псеудотрепанација лобање

Псеудотрепанација лобање или симболична трепанација лобање, за разлику од терапеутских трепанације која се примењују у циљу лечења, подразумева узимање кружних ламела, величине око 1 cм, са лобањског свода, у сврху магије или обележавања одређени ...

Рад Музеја Војводине

Рад Музеја Војводине је стручни часопис који је 1952. године, под именом "Рад војвођанских музеја" покренуо Војвођански музеј у Новом Саду. Ова периодика настала је из потребе за сталним службеним аналом који би објављивао резултате делатности му ...

Ramapitekus

Ramapitekus je nehominidni primat koji je danas svrstan u rod Sivapitekusa, ime je dobio po indijskom bogu Rami, jer je naden u predhimalajskom prostoru. U tom predelu pliocenski slojevi imali su značajan fundus fosilnih ostataka. Ostaci zuba su ...

Рановизантијска гробница са фрескама у Нишу

Рановизантијска гробница са фрескама у Нишу представља јединствени налаз откривен на касноантичкој некрополи у нишком насељу Јагодин мала. Адам Оршић-Славетић, који је водио археолошка ископавања локалитета између 1933. и 1934., гробницу је назва ...

Самоска керамика

Самоска керамика или Источна Б сигилата је врста староримске керамике са црвеном превлаком. Поједини антички писци су често посуђе са црвеном превлаком називали" Самоско ". Већина научника сматра да се на истоку производила једна врста керамике с ...

Секира од окресаног камена

Секира од окресаног камена је праисторијско оружје настало једностраним или двостраним окресивањем комада сировине или одбитака. Сечиво је латерално или трансферзално у односу на осу оруђа. Типично за старије средњопалеолитске културе Ашелску кул ...

Скифос

Скифос је дубока посуда за вино на ниској прирубници у основи или без ње са две дршке. Дршке могу бити хоризонталне у облику ува и полазе од руба, или могу бити ручке у облику петље на ободу без везе са доњим делом. Скифоси глаукс типа имају једн ...

Средњоамеричке пирамиде

Многе древне средњоамеричке цивилизације градиле су пирамидалне грађевине. Оне су обично биле степенасте пирамиде с храмом на врху; много сличније зигуратима Месопотамије него пирамидама старог Египта. Највећа пирамида у средњоамеричком подручју ...

Стела

Стела је камена или дрвена плоча разноврсног облика са декорацијама и натписима погребног или споменичког карактера. Натпис уклесан на стеле – епитаф – може бити урамљен или је у виду специфичне иконографије. Осим рељефних постоје и тродимензиона ...

Стоа

Стоа у грчкој архитектури је представљала дугачак трем чија је само предња страна била отворена и рашчлањена стубовима у дорском стилу, док су остале стране биле затворене. Стое су подизане на трговима и светилиштима првобитно као заштита од врем ...

Тера сигилата

Тера сигилата је типична врста луксузне римске керамике, која се јавила крајем 1. века п. н. е, карактеристичне по црвеној превлаци и рељефним односно печаћеним украсом. Тера сигилата се производила у радионицама у Италији, Галији, Германији, а у ...

Теренско истраживање у археологији

Теренско истраживање у археологији почиње рекогносцирањем терена, односно прегледом терена и бележењем података који указују на могуће налазиште. Када је локалитет констатован, одлучује се да ли ће се приступити систематском археолошком истражива ...

Трепанација

Трепанација, је хируршки израз за отварање лобање, једна од најстаријих познатих операција, обављана од праисторијског доба, а вршена трепаном или трефином у магијске, терапеутске или неке друге сврхе, којом се уклањао округли или четвртасти сегм ...

Трепанација лобање у средњовековној Војводини

Трепанација лобање у средњовековној Војводини посебна је врста операције која се вршила на глави живог човека, пробијањем костију лобање нарочитим сврдлом, како би особа над ким се та операција изврши или оздравила или умрла од трајне "бољоглаве" ...

Трилит (грађевина)

Трилит је структура која се састоји од три голема камена блока. Два су положена вертикално и делимично укопани у земљу, а трећи је положен хоризонтално као архитравна греда. Назив потиче од грчких речи три – три и литос – камен. Ова реч најчешће ...

Тумулус

Тумулус или тумул је један од назива за земљану или камену хумку. Други раширени назив је курган, за хумке нешто другачијг типа. И једно и друго обележава вештачко узвишење које најчешће скрива гробове старих индоевропских народа, док хумке овог ...

Тутанкамонова гробница

Тутанкамонова гробница је гробница фараона Тутанкамона која се налази у Долини краљева. Позната је по великој количини вредних антиквитета нађених у њој. Гробницу је открио Хауард Картер 1922. године, испод рушевина колиба у којој су живели радни ...

Убаидски период

Убаид је култура из јужне Месопотамије која се јавила у периоду од око 5000 или 5500 до 4000. п. н. е., у подручју садашњег Ирака, између река Тигар река и Еуфрат, а поступно ју је заменила култура Халаф. Кроз своје фазе развоја настали су градов ...

Урбана револуција

Аустралијски историчар и археолог Чајлд уводи појам неолитска револуција 1920. године да би описао прву велику пољопривредну трансформацију. Поред неолитске, уводи појам још једне револуције која је следила иза ње. То је урбана револуција под кој ...

Фестос

Фестос је археолошки локалитет на Криту, у области Камилари, 62 km јужно од главног града Крита, Хераклиона, а недалеко од Матале, на брду Кастри, око 4 km удаљен од Либијског мора. Један је од најзначајнијих налазиша минојске културе, чијим се ц ...

Феудвар

Феудвар је археолошки локалитет код Мошорина у општини Тител. У питању је утврђење градинског типа, на ободу Тителског брега. Настало је у средњем бронзаном добу и трајало до завршетка старијег гвозденог доба, до доласка Келта.

Филозофија археологије

Ф илозофија археологије истражује основе, методе и последице археологије како би се разумела прошлост и садашњост човека. Централна питања ове гране филозофије су: Шта је археологија? Које су теоријске основе археологије? Како археологија треба п ...

Фирнисована керамика

Фирнисована керамика је врста луксузне керамике која је била позната у микенској култури, протогеометријској епохи грчке културе и кроз цео период Римског царства. Фирнис се употребљавао на вазама црнофигуралног и црвенофигуралног стила па све до ...

Франсоа-ваза

Франсоа-ваза је најчувенија ваза рађена у црнофигуралном стилу старогрчког вазног сликарства. Она представља и прво класично дело рађено овим стилом. Ваза је настала у другој четвртини шестог века п. н. е, а дело је сликара Клитије и лончара Ерго ...

Хазор

Хазор је стари утврђени град на сјеверу Галилеје, уз сјеверозападни руб долине Хуле, око 14 km сјеверно од Галилејског језера. Његов стратешки положај му је донио наслов "врата земље", будући да се налазио на мјесту укрштања главних трговачких пу ...

Харпун

Харпун је дуго копље који се користи за риболов или за лов на морске животиње као што су китови. Харпун се испаљује у животињу, а затим се конопцем или ланцем везаним за крај харпуна ловина привлачи на брод.

Хинга

Хинга је стари брег вештачког порекла у залеђу лудашког насеља Носе, одмах поред језера Лудош, археолошки значајан локалитет. Велика хумка или могила скренула је на себе пажњу музејских радника својим обликом, који се изразито разликује од пешчан ...

Хумка

Хумка или курган је земљани или камени, већи или мањи вештачки – људском руком подигнути – брежуљак различите грађе, структуре и намене. Хумка је имала три главне сврхе: служила је за становање, сахрањивање, осматрање. Из практичких разлога чешће ...

Хумка Буџак

Хумка Буџак се налази на коти од око 85 метара, у склопу платоа који је накада припадао земљаном утврђењу Вашкапу, заправо је његова источна "цитадела", то јест оно што је остало од ње. Хумка данас достиже само око 2 m висине, а сигурно је да је ...

Хумка Зако

Хумка Чако или на појединим мапама Зако је курган у североисточној Бачкој. Ова хумка припада ланцу кургана који се ређају ободом лесне заравни, и то са обе стране Тисе, како у Бачкој тако у Банату. Положај хумке је такав, да са обронка лесног пла ...

Хумка Капоња

Велика хумка промера преко 80 метара налази се у атару Мишићева на обали Криваје, на месту које се некада звало Капоња. Карактеристично је за хумке овог краја да су огромних димензија, те се може претпоставити да су коришћене као брежуљци за стан ...

Хумка Пап

Велика хумка Пап која стоји на ободу лесног платоа недалеко Горњег Брега и гледа према Тиси, спада међу боље сачуване кургане из праисторије. Налази се на граници општине Кањижа са општином Сента. По величини, могуће да је као гробница припадала ...

Хумка Томаш

На старим мапама недалеко банатског насеља Ново Милошево на коти обележеној са 91 m назначена је хумка са називом "Тамаш". На разним топографским картама на истој локацији хумка је означена и другим именима, на пример "Гладилова", то јест Гладова ...

Хумка Шолмош

Курган у атарима који се зову "Шолмош" и "Јаруге", у општини Нови Бечеј је хумка ниског типа. Налази се у близини Новог Бечеја, поред пута за Кумане, на слатини, уз руб некадашњег ширег меандра у коме данас тече омањи канал. Површина хумке се инт ...

Хумке Потисја

Слично хумкама у Банату хумке на десној страни данашњег тока Тисе својим положајем образују видну линију. Слично изгледају, и налазе се на истом положају у односу на руб лесног одсека Телечке. Све то указује на исто раздобље настанка и исту култу ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →