ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63

Преодница (лист 1873)

Библиографија је објављивана у бројевима: првом, другом, трећем и шестом. Спискови књига су били подведени под рубриком Нове књиге и Књижевни преглед. Уколико се ради о Књижевном прегледу дат је опис једне јединице као дужи приказ књиге што и јес ...

Преодница (лист 1884)

Поред књижевности у Преодници су били заступљени и текстови везани за сликарство, музику и уметност. Музички уредник Јосиф Маринковић је објављивао своје оригиналне композиције у нотним записима, али је објављивао и теоријске текстове о музици. В ...

Преодница (лист 1891)

Објављиване су песме Војислава Илића Зимско јутро, Алексе Шантића. Преводе се приповетке Достојевског и Дикенса. Ту се налазе и песме о Краљевићу Марку. Интересантна је рубрика Бележке Песме Преводи Приповетке Књижевна критика Есеји Народне песме

Про Фемина (часопис)

Про Фемина је часопис који је основала издавачка кућа B92 у Београду 1994. године. Први број излази 1995. године, а престаје са издавањем 2011. године. Главна и одговорна уредница је списатељица Светлана Слапшак, а уз њу су радиле и песникиња Рад ...

Просветне новине са државонародним пратиоцем

Просветне новине са државонародним пратиоцем Просветне новине са Државонароднымъ пратіоцемъ је књижевни лист који је доносио и прилоге из позоришног и културног живота Београда. Како је уредник Просветних новина, Сергије Николић, професор Лицеја, ...

Путник (часопис 1862)

Путник: лист за умну и душевну забаву је забавни часопис за младе. Уређивао га је Ђорђе Рајковић, а издавао Игњат Фукс. Приређиван је и штампан у Новом Саду. Први број изашао је 1862. године. Престао је са изласком следеће, 1863. године.

Рад (лист)

Рад: лист за књижевност, науку и критику је часопис који је излазио у Београду током две године, 1874. и 1875. године. Власник и уредник био је Пера Тодоровић.

Расковник

Расковник - часопис за књижевност и културу на селу је српски књижевни часопис који излази од 1968, а превасходно је посвећен књижевности која узор и извор налази у народном животу. Часопис излази у формату књижице величине А5, у брошираном повез ...

Реч (часопис)

Реч је часопис за књижевност и културу који је у септембру 1994. године, у издању Радија Б92, покренула смењена редакција Књижевне речи. Од 1999. године почиње да излази у измењеном формату који поред старе садржи и нову нумерацију. Од покретања ...

Сербска пчела

Излазио је као годишњак. Првобитно је штампан у Будиму 1830-1837, потом у Новом Саду 1838-1840, и напослетку у Сегедину 1841. Као што је било уобичајено за концепт аламанаха Сербска пчела је објављивала забавне, књижевне и научне текстове. Уредни ...

Сигнал (часопис)

Часопис Сигнал је гласило сигнализма, међународног неоавангардног стваралачког покрета пониклог у српској култури. Часопис је основан 1970. године у Београду, са поднасловом "Интернационална ревија за сигналистичка истраживања". Оснивач и главни ...

Скерлић (часопис)

Часопис "Скерлић" је основала истоимена ђачка дружина у част истакнутог српског књижевног критичара Јована Скерлића. Уредник часописа је био Михаило Милинковић, који је радио са ђацима из школе у Узесу у јужној Француској. У почетку је за писање ...

Славистика (часопис)

Славистика је научни часопис који излази од 1997. године и бави се словенским језицима, књижевностима и културама.

Словенски весник

Словенски весник је научни зборник радова, који је постао "први покушај у руској литератури да се у посебном издању изузетно место да изучавању Словенске књижевности, давнинама и народности" ; издавао се у Вороњежу од 1866. до 1917. године као сп ...

Словинац (часопис)

Излазио је два или три пута месечно зависно од периода, а штампан је у Тискари Драгутина Претнера.

Срђ (новине)

Срђ је био часопис за афирмацију и популаризацију књижевних и научних достигнућа, основан 1902. године у Дубровнику. Излазио је два пута месечно, половином и крајем месеца, од 15. јануара 1902. до 15. маја 1908. године. Штампан је на српском јези ...

Српски југ (часопис)

Српски југ је часопис за књижевност, уметност и културу који је 2004. године покренула ИГП "Просвета" у Нишу. Излазио је до краја 2006. године, до приватизације "Просвете". Главни уредник био је књижевник Радосав Стојановић. У шест свезака часопи ...

Српски књижевни гласник

Српски књижевни гласник је један од најзначајнијих српских књижевних часописа. Излазио је у два наврата, у Београду од фебруара 1901. до јула 1914. и у новој серији од септембра 1920 до априла 1941. Публикован је два пута месечно у више књига год ...

Srpski književni list

Srpski književni list je srpski časopis za književnost, umjetnost i kulturna pitanja, koji izlazi od 2002. godine. Osnivač i izdavač je Klub saradnika i donatora Književnog lista. Redakcija lista nalazi se na Trgu Nikole Pašića 3 u Beogradu. Časo ...

Српско-далматински магазин

Најстарији литерарни годишњак који је у Боки и Далмацији излазио на српском језику више од три и по деценије, био је "Српско-далматински магазин". Покренуо га је Божидар Петрановић, а потом су га уређивали Ђорђе Николајевић и Герасим Петрановић. ...

Стил (међународни часопис)

Стил је међународни научни часопис првенствено посвећен лингвистици и књижевности. Покренуо га је 2002. године филолог и лингвиста Милосав Чаркић. Часопис излази једном годишње. Текстови у часопису објављују се на више светских језика. Сви бројев ...

Стражилово (часопис)

Излазио је једном недељно сваког четвртка, а од броја 1. за 1892. годину сваке недеље. Власник и уредник био је Јован Грчић, књижевник и професор Српске православне велике гимназије. Часопис је престао да излази 1888. године када је дошло до фузи ...

Стремљења

Стремљења су приштински часопис за књижевност, уметност и културу на српском језику. Први број се појавио маја 1960. године у издању листа "Јединство", окупивши око себе књижевне ствараоце на српском и албанском језику. Редакцију су сачињавали: В ...

Траг

Траг је часопис за књижевност, уметност и културу, основан у Врбасу 2005. године. Часопис је првенствено књижевног карактера, па су у највећој мери заступљени: савремена поезија и проза, критика, есејистика, преведена литература, књижевна историј ...

Часопис Исток

Исток је, дакле, у складу са својим именом и именом издавача Уметничка академија Исток, посвећен области уметности, са нагласком на литерарној уметности, и у том смислу је испуњавао свој завет на потврђивању текућих и откривању нових вредности, ш ...

Чехословачко-југословенска ревија

Чехословачко-југословенска ревија био је чехословачко-југословенски часопис који је излазио месечно од 1931. до 1939. на неколико језика. Основали су га и издавали Чехословачко-југословенска лига у Прагу и Савез југословенско-чехословачких лига у ...

Шумадинка

Шумадинка: Листъ за кньижевность, забаву и новости је српски књижевни и забавни лист. Лист је штампан у Београду. Излазио је од 1850. године, до 1857.године.

Literary links of Matica srpska

Literary links of Matica srpska је часопис Матице српске за представљање српске књижевности и културе на енглеском језику, с циљем да популарише српску књижевност и да је прикаже као богат и пажње вредан корпус дела и стваралаца. Први број је иза ...

Studia Ruthenica

Рецензије књига и монографских издања и информације из домена статутарне и програмске делатности Друштва. Оригинални истраживачки радови који нису претходно публиковани; Предавања и/или индивидуални радови представљени на стручним скуповима, окру ...

Читање

Дефинише се као дисјунктивна синтеза различитих операција, од перцепције, разумевања и рекогниције, преко меморисања и рефлексије, до онога што би било спекулација, имагинација и фантазија. Читање почиње од перцепције, иде преко разумевања, реког ...

Брзо читање

Брзо читање је једна од техника која се користи како би се способност читања побољшала. Брзо читање је метода која укључује "залогаје" и умањивање субвокализације. Многи доступни курсеви ослањају се на књиге, видео записе, програме и семинаре.

Буквар

Буквар који је назив добио по старословенској речи је приручник за учење читања и писања. За буквар се користи и реч азбука. Помаже ученицима у учењу штампаних и писаних слова и њихове звучне вредности. Први познати српски буквар штампао је Инок ...

Читалачка значка

Читалачка значка манифестација је која се већ деценијама организује у општинским библиотекама у саставу Библиотеке града Београда као и другим градовима у Србији.

Читалиште

Читалиште или читаоница је културни објекат чија је основна намена да, као што му и само име каже, омогући људима да неометано читају књиге, часописе, новине и друге облике штампаних или електронских медија. Обично се налазе у склопу библиотека, ...

Историјско доба

Историјско доба је део прошлости коме претходи праисторија, и оно још увек траје. Историјско доба, у ствари, представља развој људске цивилизације. Оно је почело у IV миленијуму пре нове ере, од тренутка проналаска писаних споменика, формирањем к ...

Историја Кореје

Историја Кореје је везана за историју читавог Корејског полуострва па се може посматрати као на целина. Данас на том простору постоје две државе. Појмови у Северна Кореја и Јужна Кореја су синоними за државе једино у другој половини ХХ века, док ...

Историја атеизма

Атеизам одбијање је веровања у постојање божанстава. Атеистичке идеје и њихов утицај имају дугу историју. Током векова, атеисти су подржали недостатак вере у богове помоћу низа области, укључујући науку и филозофију. Филозофске мисли атеиста су п ...

Pregled LGBT istorije

Justinijanov zakon, objavljen 529. godine, zabranjuje homoseksualnost u Vizantiji. Ipak, stanovništvo Konstantinopolja i drugih vizantijskih gradova suprotstavljalo se Justinijanu i Teodori po ovom pitanju. Javnost je uspela da se usprotivi i zaš ...

5. миленијум п. н. е.

5. миленијум п. н. е. је миленијум, односно период који је трајао од 5000. п. н. е. до 4001. п. н. е. За већину догађаја у овом периоду се не зна тачан датум када су се догодили задатак су многих историчара.

6. миленијум п. н. е.

6. миленијум п. н. е. је миленијум, односно период који је трајао од 6000. п. н. е. до 5001. п. н. е. За већину догађаја у овом периоду се не зна тачан датум када су се догодили задатак су многих историчара.

7. миленијум п. н. е.

7. миленијум п. н. е. је миленијум, односно период који је трајао од 7000. п. н. е. до 6001. п. н. е. За већину догађаја у овом периоду се не зна тачан датум када су се догодили задатак су многих историчара.

Абадиди

Абадиди су мухамеданска династија која је владала јужном Шпанијом од 1023. до 1091. Чланови династије су: Абад III Абад II Абад I Са престола ју је збацила династија Алморавида

Акадија (Нова Француска)

Акадија је била француска колонија на сјеверозападу Сјеверне Америке, дио Нове Француске. Обухватала је дијелове Квебека, данашњих тзв. Морских провинција Канаде и данашње Нове Енглеске, која се на југ протезала све до Филаделфије. Према француск ...

Аквила

Аквила била је главна ознака, односно симбол поједине римске легије. Дужност да је носи и да се за њу брине је била поверена посебно одабраном легионару који је носио титулу аквилифер. Свака је легија смела носити само једну аквилу и њени припадн ...

Акерманска конвенција

Акерманска конвенција је уобичајени назив уговора закљученог између Русије и Османског царства 25. септембра 1826. године у тврђави Акерман у јужном делу Бесарабије под називом Буџак. Одредбама Акерманске конвенције је предвиђено да: да се војска ...

Акча

Акча 1 ситни турски сребни новац, кован од времена султана Орхана до краја XVII века. У почетку је вредност акче 1/40 талира, односно 1/60 златног алтина, а касније вредност опада. Маса акче у почетку је била 1.07 gr, а касније јој је маса као и ...

Албус

Албус лат. drnarius albus ; нем. Weißpfennig је ситан сребрни новац. Ковао се од 1360. до XVIII века. Био је у потицају у Немачкој Рајнска област до 1842. Звали су га још и албус грош, а у словенским крајевима белич бели новац због његове сребрне ...

Алеманија

Алеманија или Аламанија била је територија коју је насељавао германски народ Алемани након што су пробили римски лимес 213. године. Алемани су се проширили из басена Мајне током 3. вијека, пљачкајући римске провинције, насељавајући лијеву обалу р ...

Алтин

Алтин или алтун је турски златни новац. Кован је после освајања Цариграда од 1454. до краја турске владавине. На почетку је био тежак 3.43 gr а при крају свега 1.6 gr. Ковао се и у Египту, а код нас у доба Сулејмана II од 1520. до 1566. у Сребрен ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →