ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62

Словенска антитеза

Словенска антитеза је стилска фигура у српском језику, карактеристична за српску народну поезију и у другим словенским језицима. То је посебна врста поређења трочланог састава. Сложена је фигура, најчешће коришћена у песмама и састоји се од питањ ...

Стални епитет

Стални епитет је стилска фигура карактеристична за дела усменог постања. Супротно уобичајеним функцијама епитета да" ближе одређује", карактеризира", индивидуализира", стални епитет одређује опште, учестало или пожељно стање. Функција сталног епи ...

Хендијадис

Хендијадис је стилска фигура која настаје када се једна поред друге нађу две именице истог или сличног значења да искажу један сложени појам или када се један појам уместо придевом и именицом исказује двема именицама спојеним везником или цртицом ...

Хијазам

Хијазам је стилска фигура блиска антитези и супротна паралелизму у којој се два пара речи, синтагми или реченица који су синтаксички или садржајно слични постављају у симетричан али обрнут однос као у огледалу како би се и положајем нагласили суп ...

Хомеоарктон

Хомеоарктон или хомојарктон је стилска фигура која означава гласовно подударање на почетку речи. Супротна фигура је хомеотелеутон с којим се заједно убраја у парехезу. Увек је удружена с алитерацијом и асонанцом. Назива се још и хомеоарктеон. Мож ...

Хомеотелеутон

Хомеотелеутон или хомојотелеутон је стилска фигура која означава гласовно подударање на завршетку речи. Супротна фигура је хомеоарктон. Увек је у спрези с алитерацијом и асонанцом. Ако се подударају граматички наставци, онда се поклапа са хомеопт ...

Paralelizam

Paralelizam je stilska figura koja podrazumeva ponavljanje istog redosleda reči. Doslovce se ponavlja sintaksički oblik rečenice, ali se reči menjaju, s namerom da se naglase sličnosti medu situacijama i da se naglasi neka nova misao ili ideja. U ...

Polisindeton

Polisindeton jeste termin antičke retorike za stilsku figuru koja se sastoji u ponavljanju istog ili različitih veznika izmedu nekoliko reči ili rečenica. Često se sreće u poeziji, na primer: i u prozi: Ponekad pisac uporedo koristi polisindeton ...

Refren

Refren u muzičkom i poetskom smislu označava stilsku figuru dikcije, načina izražavanja, koji se odnosi na ponavljanje stiha, dela ili grupe stihova. Najčešće se pravilno ponavljaju posle svakog distiha ili strofe. Pesnici često ponavljaju slične ...

Балканска вила

Била је заступљена лепа књижевност, уметност, историјски текстови и поуке.

Бачка вила

Бачка вила је била једина српска публикација са илирским тенденцијама, која је у виду аламанаха излазила у Новом Саду под уредништвом Петра Јовановића.

Београдски балкански троугао

Београдски балкански троугао је регионални часопис за ангажовану књижевност који објављује Друштво књижевника Београда. Први број часописа је објављен у априлу 2016. године. Часопис се оригинално звао Балканске вертикале.

Београдски књижевни часопис

Београдски књижевни часопис је најважнији пројекат Књижевног друштва "Хипербореја". Први број је изашао 15. децембра 2005. године. Часопис излази четири пута годишње: 15. марта, 15. јуна, 15. септембра и 15. децембра. Главни и одговорни уредник ј ...

Босанска вила

Босанска вила је била српски лист за "забаву, поуку и књижевност". Покренут је 1885. године као орган Учитељског збора Српске школе у Сарајеву, а забрањен од стране аустроугарских власти 15. јуна 1914. године.

Веселе новине

Излазили су хумористичко-сатирични текстови познатих личности које су сарађивале у Веселим новинама. Писма Веселим новинама су такође била заступљена рубрика са оштрим коментарима.

Видовдански гласник

Видовдански гласник је часопис за књижевност и културу који излази у Грачаници у оквиру Видовданског песничког причешћа. Покренут је 1990. године. Издавач је Дом културе у Грачаници. Осим што доноси књижевне текстове учесника песничке манифестаци ...

Вила (часопис)

Вила, лист за забаву, књижевнист и науку излазио је недељно у Београду од 3. јануара 1865. до 25. децембра 1868. У последњој години изласио је сваког 5. 15. и 25. у месецу. Покренуо га је и уређивао Стојан Новаковић, који је, још увек млад, у њем ...

Глас (часопис)

Глас - часопис за књижевност, културу и друштвена питања у Будимпешти "Глас" је био часопис Друштва српских, хрватских и словеначких књижевника који је излазио 1989. и 1990. године у Будимпешти. Издавач је био Демократски савез Јужних Словена у М ...

Градац (часопис)

Градац је један од најцењенијих југословенских и српских часописа за књижевност, уметност и културу. Покренут је 1963. године, а у садашњој форми излази од 1974. Објављују га заједничким снагама чачански Дом културе и Уметничко друштво "Градац”. ...

Градина (часопис)

Први број појавио се у Нишу, јануара 1900. године. Као петнаестодневни часопис за забаву, поуку и књижевну критику стара Градина је излазила до октобра 1901. године последња свеска је двоброј 35 - 36. У њој су сарађивали и познати писци, међу кој ...

Danas (časopis)

Danas je kao književni časopis pokrenut u Beogradu 1934. u redakciji Miroslava Krleže i Milana Bogdanovića. Zastupao je protivdogmatska gledišta u politici i umjetnosti slijedeći Krležinu kritičku misao. Objavljivao je djela domaćih i stranih aut ...

Даница (часопис)

Даница је књижевни часопис који почиње да излази у Новом Саду од 20. фебруара 1860. до 20. августа 1872. године, Часопис је писан новим правописом. Покренуо га је и уређивао књижевник и публициста Ђорђе Поповић. "Даница" је окупила стотинак српск ...

Дело (часопис 1894-1915)

ДЕЛО: наука, књижевност и друштвени живот је часопис који је излазио у Београду од 1894. до 1899. и од 1902. до 1915. године. Часопис је био у власништву Радикалне странке, а званични издавач био је Алекса М. Станојевић.

Дело (часопис 1955-1992)

Дело је један од најзначајнијих српских и југословенских књижевних часописа. Излазио је једном месечно, од 1955. до 1992. године. Први уредник био је Антоније Исаковић, а касније су се смењивали неки од најпознатијих српских књижевника тог времен ...

Домети (часопис)

Домети су часопис за културу који излази у Сомбору и чији је издавач Градска библиотека "Карло Бијелицки". Први број Домета је oбјављен 17. октобра 1974. године и у континуитету излази до данас.

Зимзелен (лист)

Зимзелен је један од ретких књижевних часописа који није доносио књижевну, уметничку и позоришну критику. Нема бележака о штампаним књигама и књижевној или друштвеној појави. Штампани су афоризми и мисли познатих. Циљ је био да се читоци забаве, ...

Златна греда (часопис)

Златна греда је часопис за књижевност, уметност, културу и мишљење. Излази у Новом Саду од новембра 2001. године. Издаје га Друштво књижевника Војводине, а главни уредник је књижевник Јован Зивлак. Излази 10 пута годишње у дванаест бројева и бесп ...

Источник (часопис)

Источник је први световни часопис посвећен превасходно хришћанским теолошким темама, византијском културном кругу, српској средњовековној уметности, књижевности и духовној култури. Први број часописа изашао је марта месеца 1992. године, под покро ...

Јавор (часопис)

Јавор: лист за забаву и поуку је часопис везан за књижевност. Период излажења овог часописа је од 1862. године до 1893. године. Издаје и уређује га Јован Јовановић Змај.

Јета е ре

Јета ре је најстарији књижевни часопис на албанском језику који је излазио у Југославији. Штампан је Приштини у издању "Рилиндје". Први број се појавио јула 1949. године. Први главни уредник је био Есад Мекули, а потом Рахман Дедај, Реџеп Ћосја, ...

Књижевна историја (часопис)

Књижевна историја је научни је часопис који садржи прилоге из свих области науке о књижевности. Покренут је 1968. године од стране Издавачко-штампарског предузећа "Обод" са Цетиња, касније Издавачког предузећа "Вук Караџићˮ. Од 1991. постао је гл ...

Књижевна реч

Kњижевна реч је часопис који је излазио од 1972. до 2004. године. Значајно је утицао на југословенску књижевну и културну сцену, нарочито током 80-их година 20. века. Водећи ствараоци тога времена објављивали су овом часопису, који је доносио књи ...

Књижевне вертикале

Регионални часопис за књижевност,’’Књижевне вертикале’’ објављује Удружење независних писаца Србије са седиштем у Београду. Први број часописа је објављен у октобру 2013. године.

Књижевне новине

Књижевне новине су гласило Удружења књижевника Србије. Покренуте су 1948. године као орган Савеза књижевника Југославије. Лист има неколико прекида у излажењу и неки бројеви су забрањивани. После једног прекида, 1954. излази под новим годиштем, а ...

Књижевни годишњак

Књижевни годишњак са додатком наслову "за школску." Гимназије "Вељко Петровић" је годишњак који издају Гимназија "Вељко Петровић" и Градска библиотека "Карло Бијелицки" у Сомбору. Књижевни годишњак је покренут 2017. године чији је главни уредник ...

Књижевни југ

У духу идеје о интегралном југословенству аутори су настојали припремити терен за будућу југословенску књижевност. Од јануара до јула 1918. уредништво су чинили Иво Андрић, Нико Бартуловић, Владимир Ћоровић и Бранко Машић. Била је то једна од нај ...

Књижевно друштво Косова и Метохије

Књижевно друштво Косова и Метохије основано је 5. априла 1990. године у просторијама НИРО Јединства у Приштини. Настало је након раскола у Друштву књижевника Косова када су га напустили сви писци српске, црногорске и муслиманске националности. Пр ...

Књижевност (часопис)

Почетком 1969. године часопис преузима Зоран Мишић и редакција са Иваном Властићем и Светланом Велмар-Јанковић као уредницима. То време обележено политичким кризама и студентским немирима, манифестује се и кроз књижевне часописе. Објављивана је п ...

Књижевност и језик (часопис)

Часопис Књижевност и језик излази већ педесет година у области српског језика, књижевности, школства, науке и културе. Пола века активног деловања часописа израз је упорности и посвећености његових покретача и сарадника који са преданошћу учеству ...

Коло (лист)

Коло је као лист исказивало напредна стремљења српске интелигенције са краја 19. и почетка 20. века. Лист је носио, за то време и српско друштво, напредне, пројугословенске и либералне идеје. Оснивач и уредник био је Данило Живаљевић. Његова идеј ...

Кораци (часопис)

Први број часописа Кораци штампан је 1966. године. Часопис објављује савремену прозу, поезију, есеје, књижевне критике, приказе, преводе и текстове из области уметности и културе. Од 2004. године часопис излази под окриљем Народне библиотеке "Вук ...

Крило (часопис)

Крило - часопис за књижевност, језик, културу и изузетност је часопис који издаје Књижевна заједница Крагујевац. Први број изашао је јуна месеца 2018. године. Излази два пута годишње. Промоција часописа је одржана 6. јуна 2018. године у Галерији ...

Летопис Матице српске

Летопис Матице српске је књижевни часопис покренут 1824. године. Иако је претежно књижевног карактера, Летопис се бави и другим уметничким, научним и друштвеним темама, односно системски се бави сазнањима која у средиште пажње стављају језик, књи ...

Луча (часопис 1991)

Луча је часопис за културу науку и уметност који издаје Српски културни центар "Свети Сава" из Суботице. Покренут је 1991. године. Излази три пута годишње, поводом Савиндана, Ђурђевдана и Митровдана.

Монс Ауреус (часопис)

Први број је објављен у октобру 2003. године, а часопис излази 4 пута годишње. Аутори и сарадници часописа су еминентни ствараоци из различитих области, од академика до студената. Часопис објављује прилоге о достигнућима на савременој културној с ...

Мостови (часопис)

Мостови је часопис за преводну књижевност. Први је и једини такве врсте у Србији. Посвећен је светској књижевности у преводу на српски језик и проблемима преводилачке теорије, историје и праксе. Покренут је 1970. године и мао је прекид у излажењу ...

НаТрон

"НаТрон" је часопис за књижевност и уметност, који излази једном месечно на натрон хартији у формату А4, на 24 стране. У часопису се објављују прилози аутора из регије Баната, чланова Банатског удружења књижевника итд.

Наша стварност (часопис)

Наша стварност је часопис који је излазио у кратком периоду, између два рата, тачније од 1936. до 1939. године. Часопис је излазио месечно и бавио се питањима уметности, књижевности, науке и културе.

Наше стварање (часопис)

Наше стварање је часопис за књижевност, уметност и културу који објављује Лесковачки културни центар. Часопис излази четири пута годишње, а први број изашао је 1953. године. Покренут је са поднасловом часопис за друштвено-политичка питања, науку ...

Нишки аналитичар

Нишки аналитичар је био летопис културе града Ниша, часопис за уметничку критику, есеј, теорију, уметност, медије и алтернативу. Издавач је била Установа Дом културе Ниш. Излазио је у периоду фебруар 1996. до децембра 1998. године. ISNN 0354-7892.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →