ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово K

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом K, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово L

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом L, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово N

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом N, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово O

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом O, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово R

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом R, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово T

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом T, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово U

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом U, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово V

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом V, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово W

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом W, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово X

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом X, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово Y

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом Y, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Списак врста на Црвеној листи 2009. слово Z

Овдје је дата листа живих врста које су се налазиле на Црвеној листи угрожених врста 2009. године, под латиничним словом Z, на латинском језику. Подврсте нису дате у овој листи. До њих се може доћи преко главног чланка за ту врсту, који је дат у ...

Спора (биологија)

У биологији спора је јединица сексуалне или асексуалне репродукције која се у неповољним условима може прилагодити за ширење и преживљавање, често током дужег периода. Споре су део животних циклуса многих биљака, алги, гљивица и протозоа. Микозоа ...

Спорангија

Спорангија спора + αγγειον суд) је кућиште у коме споре се формирају. Може се састојати од једне ћелије или може бити вишећелијска. Све биљке, гљиве и многе друге лозе формирају спорангије у неком тренутку свог животног циклуса. Спорангије могу д ...

Таласна генетика

Таласна генетика је најновији покушај да се преиспита хипотеза о настанку живота на Земљи, а то значи да се још више приближимо одгонетању главне тајне Универзума. Основно начело таласне генетике је могућност подмлађивања органа без хируршке инте ...

Триномијална номенклатура

Триномијална номенклатура је назив таксона нижег од нивоа врсте који се састоји од три речи. У зоологији се овакав назив понекад означава као триномен.

Угрожена врста

Угрожена врста је врста живих организама чија популација је тако малобројна да јој прети потпуно изумирање. Појам угрожена врста су у почетку користили само биолози и еколози, а своје правно значење је добио када су државе широм света, под притис ...

Угрожене врсте у Србији

Угрожене врсте у Србији, многим животињама прети истребљење зато што не могу да опстану у свету који се стално мења интервенцијом човека. Многе врсте су већ истребљене, а ако људи ништа не предузму да их спасу, многе ће нове врсте следити исти пу ...

Уметнички облици у природи

Дело је првобитно објављено у сетовима од десет између 1899. и 1904. године и у два тома 1904. године. Састоји се од 100 илустрованих страна различитих организама, од којих је многе по први пут описао Хекел. У току своје каријере, преко 1.000 гра ...

Урединиоспоре

Урединиоспоре обично имају два језгра дикариота унутар једне ћелије. У маси су обично бледо смеђе боје за разлику од телиоспора које су углавном тамно браон.

Фазно-контрастни микроскоп

Фазно-контрастни микроскоп припада оптичким микроскопима и примарно се користи за једноставну микроскопију хистолошких лопатица дебљине 5-20 микрона, које се режу микротомом. Пошто се ћелија састоји од 70% воде, ћелијске органеле и структуре су т ...

Хермафродит

Хермафродит је јединка која ствара и мушке и женске полне ћелије. Међу врстама са хермафродитним јединкама присутни су многобројни механизми раздвајања ових полних функција, да би се избегла самооплодња/самооплођење. Најпознатији механизми раздва ...

Човек

Човек, живо биће које има високо развијен мозак способан за апстрактно размишљање, говор, решавање проблема, интроспекцију и сл. Данашњи човек развио се пре око 200.000 година на простору Африке. Људска популација је у 2011. години премашила број ...

Alantois

Alantois je ekstraembrionalna tvorevina koja se nalazi samo kod amniota. Nastaje kao izraštaj crevne cevi. Kod pilećeg embriona alantois se širi kroz ekstraembrionalni celom ispunjavajući ga u potpunosti. Na taj način se fizički približava horion ...

Ankirini

Ankirini su familija adapterskih proteina koja posreduje pričvršćivanje integralnih membranskih proteina na spektrin-aktin bazirani skeleton. Ankirini imaju vezujuća mesta za beta pod-jedinice spektrina i najmanje 12 familija integralnih membrans ...

Balg

Балг, љуска, махуна,мех, кожа. Појам балг је у технологији препарирања животиња настао од давнина. Помиње се и у списку птица "Музеја српске земље", чији је иницијатор чувени српски биолог Јосиф Панчић: Просветни гласник из 1904.г. Балг је животи ...

Embriologija kičmenjaka

Embriologija kičmenjaka je deo embriologije koji se bavi proučavanjem razvića organizama, koji pripadaju podtipu kičmenjaka, od oplodenog jajeta do adulta.

Kompeticija (biologija)

Kompeticija je tip ekoloških odnosa u kojima se živa bića nadmeću. Svakoj biljci su potrebni voda, mineralne soli, svjetlost. Zato su one konkurencija jedna drugoj. Bolje će se razviti ona biljka koja zauzme veći prostor, razvije veći korijen, pr ...

Lisna ploča

Lisna ploča je deo lista koji obavlja sve funkcije lista i najčešće je spljoštena. Bez obzira na izgled, svaki list ima lisku ili lisnu ploču. Liska ima lice i naličje, lice je okrenuto ka Suncu. List je potpun ukoliko liska ima lisnu dršku, u su ...

Melanocetus johnsonii

Melanocetus johnsonii је врста рибе, из породице такозваних "црних морских ђавола”, што на грчком значи "црно велико морско створење”. Народни називи за ову рибу гласе и грбава риба пецач, грбава удичарка, грбави црни морски ђаво и Џонсонова риба ...

Metamorfoze lista

Metamorfoza lista je promena funkcije lista u cilju prilagodavanja različitim uslovima zivota na različitim prirodnim staništima. Pored funkcije asimilacije list može da stekne nove funkcije i tada dolazi do promene njegove grade. Kod nekih bilja ...

Micelija

Micelija predstavlja mrežu koja se obrazuje umnožavanjem i preplitanjem hifa. Kod micelijskih gljiva se radi o cenotskim ćelijama izmedu kojih postoji kontinuitet. Telo pravih gljiva je talus, vegetativni organ sastavljen od mnoštva končastih nit ...

Morska biologija

Morska biologija ili biologija mora je kao nauka grana biologije koja proučava organizme u okeanima, morima i braktičnim vodama. Morska biologija se razlikuje od morske ekologije po tome što je morska ekologija usmerena na interakciju, tj. meduso ...

Oprašivanje

Polinacija je proces kojim se polen prenosi kod biljaka, čime se omogućava osemenjivanje i seksualna reprodukcija. Zrna polena sadrže muške gamete. Ženski gameti se nalaze unutar tučka. Polenova zrna na zigu tučka počinju da se izdužuju na dole, ...

Polno razmnožavanje

Polno razmnožavanje, seksualna reprodukcija ili generativno razmnožavanje predstavlja biološki proces u kojem se stvaraju novi organizmi rekombinovanjem genetičkog materijala dvaju organizama, pri čemu prvo dolazi do mejoze - specijalizovane ćeli ...

Traheja

Osnovna uloga traheja je u provodenju vode i rastvojenih neorganskih materija, koja apsorbuje koren iz zemlje, kroz koren, stablo i njegove grane do lišća. Ćeliski zidovi traheja su uvek lignifikovani, a lokalna zadebljanja povećavaju potrebnu čv ...

Вирус

Вирус мали је инфективни агенс који се репликује само унутар живих ћелија и других организама. Вируси могу да инфицирају све типове животних форми, од животиња и биљки до микроорганизама, укључујући бактерије и археје. Вируси су најсићушнији микр ...

Плазмид

Плазмиди су мали прстенасти молекули ДНК бактерије и неких еукариота који се налазе изван хромозома и репликују се независно од њега. Открио их је амерички микробиолог Џошуа Ледерберг 1952. године. Величина плазмидске ДНК је најчешће од 1-400 кб. ...

Replikon (genetika)

Za većinu prokariotskih hromozoma, replikon je celokupni hromozom. Jedan primetni izuzetak postoji kod arheja, gde je za dve Sulfolobus vrste pokazano da sadrže tri replikona. Primeri bakterijskih vrsta sa višestrukim replikonima su: Rhodobacter ...

Аван с тучком

Аван с тучком је део лабораторијског прибора који се користи за ситњење и мешање супстанци. Аван је посуда у којој се врши ситњење и мешање, а тучак је тежи штап који се користи за ситњење и мешање. Лабораторијски аван с тучком се производи од ма ...

Клијање семена

Клијање је процес избијања клице из семена. Да би семе клијало потребни су следећи услови: топлота ваздух вода Семе прво упија воду, набубри, пуца семењача и избија клица. Процес клијања завршава се када се на клици појаве први листови и биљка мо ...

Пол

Пол је скуп морфолошких, анатомских, генетичких, биохемијских и физиолошких особина који одликује све различите групе организама укључене у процес стварања специфичних гамета. Полно размножавање обухвата комбиновање и мешање генетичких својстава. ...

Radikal (hemija)

Radikali su atomi, molekuli, ili joni sa nesparenim elektronima u spoljašnjoj ljuski. Slobodni radikali mogu da budu pozitivni, negativni, ili bez naelektrisanja. Nespareni elektroni daju radikalima hemijsku reaktivnost. Smatra se da su slobodni ...

Раст

Раст је постепено повећање масе тела и једно је од одлика живих бића. Процес који је најсличнији растењу је развиће. Наука која проучава растење је ауксологија.

Слободни радикали

Слободни радикали су нестабилни молекули, или јони велике реактивности, који у организму ступају у хемијске реакције са деловима ћелије при чему доводе до биохемијских, структурних и функционалних поремећаја. У нормалном молекулу, језгро је окруж ...

Biohemijska kaskada

Biohemijska kaskada je serija hemijskih reakcija u kojima se produkti jedne reakcije konzumiraju u sledećoj reakciji. Postoji nekoliko važnih biohemijskih kaskadnih reakcija u biohemiji, što obuhvata enzimske kaskade, kao što su koagulaciona kask ...

Spavanje

Spavanje je prirodno, periodično i fiziološki reverzibilno stanje umanjene budnosti, koje karakterišu smanjena percepcija i reagovanje na spoljašnje draži. Ono je praćeno kompleksnim bihevioralnim i biološkim procesima. Može se definisati i kao n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →