ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119

Хугенотски ратови

Француски верски ратови или Хугенотски ратови вођени су у Француској у периоду од 1562. до 1598. године између католика и калвиниста. У суштини, хугенотски ратови су врло сложена борба различитих социјалних снага француског феудалног друштва. Узр ...

Вјеронаука

Вјеронаука је школски предмет који има за циљ вјерско образовање и васпитање ученика. Може бити обавезни или изборни предмет, у основним или средњим школама.

Duhovnost

Duhovnost je stanje svesti u kojem se čovek predaje razvoju vlastitog duha. Sama reč potiče iz latinskog: spiritus = duh, ili spiro "dišem". Duhovnost može biti, ali ne mora, povezana sa religijskom posvećenošću Bogu. Pojam duhovnosti usko se vez ...

Veneracija

Veneracija, ili venecaja svetaca, je čin poštovanja sveca, osobe za koju je bilo utvrdeno da ima visok stepen pobožnosti i svetosti. Andeli su u mnogim religijama poštovani u sličnoj meri. Filološki, "venerisati” dolazi od latinskog glagola, vene ...

Antoni de Мelo

Antoni de Melo, poznat i kao Toni de Melo bio je indijski jezuitski sveštenik i psihoterapeut. De Melo je bio i duhovni učitelj, pisac i javni govornik. Napisao je nekoliko knjiga o duhovnosti i bio domaćin na brojnim duhovnim konferencijama. Poz ...

Дух

Дух јест вишеслојан филозофски појам који може имати разна значења, од којих су нека: унутрашња суштина човека, свеукупност карактера, знања и убеђења; злодух; авет дисање, дување, ваздух; привиђење; велики Дух у веровањима америчких староседелац ...

Душа света

Душа света или дух света је космолошко учење о постојању душе света. Појам су прво употребили Питагорејци и Платон у значењу целокупни живот света уколико се свет схвати као организам, односно свеукупни свет као живи организам. Стоици су дух свет ...

Ентеоген

Ентеоген је хемијска супстанца која се користи у религијском, шаманском или духовном контексту који обично укључује психолошке или физиолошке промене. Ентеогени су се користили као додатак многим обичајима чији је циљ био постизање трансцеденције ...

Искуства изласка из тела

Искуства изласка из тела је назив за искуство које подразумева излазак душе из људског тела, а у неким случајевима и да душа види своје беживотно тело. Термин је уведен 1943. од стране Џорџа Н. М. Тирела који је овај феномен описао у својој књизи ...

Новоплатонизам

Новоплатонизам, новоплатоновци је каснија религијска и мистична форма платоновске филозофије, обликована у 3. веку у Плотиновим делима, а знатно је утицала на ранохришћанску теологију. Такође је утицала и на гностицизам, посебно преко учења о Дем ...

Познај себе

Спознај себе је чувени старогрчки натпис који је стајао на улазу пророчишта у Делфима. Ова изрека се приписује неколицини грчких мудраца, међу којима су: Талес из Милета Сократ из Атине Хераклит из Ефеса Хилон из Спарте Питагора са Самоса Солон и ...

Религијско искуство

Постоји више начина да се говори о религијском искуству. Једно је, на пример, историјска анализа одређене религијске традиције, вероисповести или цркве. У другом случају неки увиди се могу стећи на основу упоредне анализе више религија, у оквиру ...

Самоспознаја

Самоспознаја је идеја која се сусреће у филозофији, психологији и мистицизму. У филозофији, самоспознаја често значи спознају своје праве природе. Према Плотину, самоспознаја је спознаја властитог искона. Хришћански оци под познајом подразумевају ...

Созерцање

Созерцање или контемплација је превод грчке речи теорија која значи духовно сагледавање односно опажање узвишене лепоте у стварима. Према "Рјечнику страних ријечи" Братољуба Клаића, контемплација је "разматрање, размишљање, дубоко понирање мислим ...

Стрпљење

Стрпљење је способност издржавања притиска или неког дешавања које може бити непријатно или мучно у тешким тренуцима. Такође, подразумева одсуство жустрог и оштрог реаговања на неприхватљиво понашање појединца које обично изазива бес. Свака особа ...

Трансцендентно

Трансцендентно је у филозофији сазнања, оно што прелази границе емпиријског искуства и рационалног сазнања. Трансцендентно је оно што прелази подручје човекове свести, што је онострано, оносветско, што надилази могућности схватања. У метафизици и ...

Hoponopono

Hoponopono ili hooponopono tehnika je starih Havajaca za pomirenje i oproštaj. Slični običaji su poznati u celokupnom prostoru Južnog Pacifika. Tradicionalni hoponopono se sprovodio od strane jednog ili jedne kahuna lapa’au u svrhu iscelivanja te ...

Чакра

Реч Чакра долази из санскрита и значи котур. Постоји пуно радова на тему модела чакре, и филозофије који подупиру разне филозофске системе, спиритуалне праксе и религијске обичаје. Филозофске теорије и модели чакри у облику кружног система енерги ...

Oproštaj

Oproštaj je namerni i dobrovoljni postupak kojim se žrtva podvrgava promeni osećanja i stava prema prekršaju, napušta negativne emocije kao što su ljutnja i osveta i sa povećanom sposobnošću da poželi dobro počiniocu. Oproštaj se razlikuje od odo ...

Нерелигиозност

Нерелигиозност, понекад ирелигиозност, представља одсуство, равнодушност, одбацивање или непријатељство према религији. Када се карактерише као одбацивање религијских увјерења, обухвата атеизам, агностицизам, деизам, религијски дисиденство и секу ...

Агностицизам

Агностицизам је став да се постојање божанстава не може утврдити нити доказати. Реч агностицизам први је почео да користи Томас Хенри Хаксли 1869. године, а користи се и за оне који нису убеђени или не придају значаја сазнању о постојању божанста ...

Агностички атеизам

Агностички атеизам је становиште у филозофији религије које у себи садржи и елементе атеизма и елементе агностицизма. Агностички атеисти су атеисти зато што не верују у постојање било ког божанства, а агностици су зато што, услед недостатка било ...

Антирелигија

Антирелигија или антирелигиозност је израз којим се описује опозиција односно супротстављање религији. Антирелигиозно настројени људи сматрају да је религија као друштвени феномен по својој природи штетна с обзиром да онемогућава рационално разми ...

Антитеизам

Антитеизам или противбоштво је супротстављање било ком облику вере у бога, теизму. Теизам је веровање у постојање једног или више божанстава који утиче на наше животе, разликује се од деизма, веровања у постојање бога који је створио свет, али се ...

Апатеизам

Апатеизам који је још познат као прагматични атеизам или практични атеизам, приказивање је апатије или недостатка заинтересовања према вјеровању или невјеровању у божанство. Апатеиста је особа која није заинтересована да прихвати или негира било ...

Атеизам

Атеизам јест, у ширем смислу, неверовање у постојање божанстава. У ужем смислу, атеизам је став да не постоје божанства. Кроз историју се често појављује и као одречан став према званичној религији. Атеизам је опозиција теизму, који је у свом нај ...

Државни атеизам

Државни атеизам је промоција атеизма коју спроводи владе одређене државе, мада се може посматрати и као смањивање и одузимање религијских слобода тј. забрана јавног преповедања вере.

Ignosticizam

Ignosticizam ili igteizam je teološka pozicija koja tvrdi da sve ostale teološke pozicije previše toga pretpostavljaju o konceptu Boga, kao i o mnogim drugim teološkim konceptima. Ignosticizam kritikuje bilo kakav razgovor o Bogu i religiji, zapo ...

Имплицитни и експлицитни атеизам

Имплицитни и експлицитни атеизам су називи за подврсте атеизма које је користио публициста Џорџ Х. Смит. Имплицитни атеизам је дефинисан као одсуство теистичког веровања без његовог свесног одбацивања, па су тако сви који нису размишљали о постој ...

Културални хришћанин

Културални хришћани су нерелигиозне особе које поштују хришћанску културу и традицију. Ова врста идентификације може бити последица различитих фактора, као што су породична позадина, лична искуства, друштвено и културно окружење у којем су одраст ...

Међународна атеистичка алијанса

Међународна атеистичка алијанса је глобална федерација атеистичких организација и појединаца посвећена образовању јавности о атеизму, секуларизму и сродним питањима основана 1991. године.

Натурализам (филозофија)

У филозофији, натурализам је "идеја или уверење, да само природни закони и силе делују у свету”. Присталице натурализма тврде да су закони природе закони који одређују структуру и понашање универзума и да се промене свемира производ ових закона. ...

Негативни и позитивни атеизам

Позитивни атеизам је израз којим се уопштено описују ставови атеиста који истинитом сматрају тврдњу да богови не постоје. Негативни атеизам је пак израз који се односи на остале облике нетеизма. Кроз историју се ова разлика описивала и изразом ја ...

Нови атеизам

Нови атеизам је новинарски термин који се користи за опис промовисања атеизма у двадесет првом веку. Овај модерни атеизам и секуларизам критикује религије и верска убеђења. Савремени атеистички писци заступају мишљење да се сујеверју, религији и ...

Постојање Бога

Постојање Бога је тема коју су вековима развијали филозофи, теолози и други мислиоци постављањем аргумената за и против. Најчешћи докази за постојање Бога јесу метафизичке, индуктивне и субјективне природе, док су докази против постојања Бога оби ...

Посттеизам

Посттеизам је варијанта нетеизма која предлаже да је разлика између теизма и атеизма застарела и да Бог припада фази људског развоја која је прошла. Унутар нетеизма, посттеизам је контраст антитеизма. Термин се појављује у хришћанској либерарној ...

Sekularnost

Sekularnost, svetovnost ili sekularno uredenje je uredenje zasnovano na odvojenosti verskih institucija i javnih institucija. Sekularnost je neutralnost javnih institucija po osnovu veroispovesti ili uverenja, a kojom se obezbeduje puna ravnoprav ...

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Na osnovu potvrdenih i objavljenih medunarodnih pravnih ugovora savremene zemlje utemeljene na predstavničkoj, parlamentarnoj demokratiji u svojim ustavima garantuju slob ...

Ислам

Ислам је монотеистичка религија која потиче од учења Мухамеда из 7. века. Заснива се на вери у једног Бога, изабраност Мухамеда за божијег посланика, предодређеност људске судбине, награду за добра дела и казну за лоша, судњи дан и васкрсење мртв ...

Џенет

Џенет, је исламски назив за рај. Визија џенета мало се разликује од визије раја у хршћанству и јудаизму.

Џехенем

Џехенем у исламу, је као и у већини религија, мјесто мучења на оном свету. Супротност Џехенема је Џенет. Људи одлазе у рај или пакао према својим поступцима и веровањима у свету. Казна се добија у складу са степеном греха који је неко починио ток ...

Абдест

Абдест је верско чишћење муслимана пре молитве. Чистоћа је прописана Кураном. "Алах заиста воли оне који се често кају и воли оне који се много чисте" Куран 2:222, а Алахов посланик каже: "Намаз неће бити примљен без чистоће" У исламу има више на ...

Абдулах ибн Абдул ел Муталиб

Абдулах ибн Абд Ел-Муталиб или Абд Алах ибн Абд ел-Муталиб је био отац Исламског посланика Мухамеда. Био је син Абд ел-Муталиба. Као младић се оженио са Амином, која му је родила сина Мухамеда. Два месеца пре Мухамедовог рођења је Абдулах умро на ...

Адам у исламу

Адам је, према исламском вјеровању, прво људско биће и пророк на Земљи. Адамову улогу оца људске расе муслимани гледају с поштовањем. Муслимани такође поштују његову жену, Еву, као мајку човјечанства. Муслимани гледају на Адама као на првог мусли ...

Aiša

Aiša bint Abdullah b. Osman b. Amir b. Amr b. Kab b. Sad b. Tejjim b. Murre. r.a. `āisha, "ona koja živi", takode se piše i Aishah, Ayesha, Aisha, ili Aisha, Turski Ayse, Majka pravovernih. Aiša je kćer Ebu-Bekra i Umm Rumman, poreklom je iz plem ...

Асасини

Асасин је израз за убицу-атентатора који су Европом проширили Марко Поло и летописци крсташких ратова. Првенствено означава милитантну секту, измаелите низаритске гране, који су били укопани у својим орловским гнездима у Сирији, а нарочито у неос ...

Асхаби

Већина муслимана сматра свакога ко је познавао или видио Мухамеда, вјеровао у његова учења, и умро као муслиман, асхабом. Листа угледних асхаба обично се креће од педесет до шездесет имена, међу којима су људи који су били најближи Мухамеду. Нара ...

Бекташијство

Бекташијство је дервишки ред чија су веровања сачињена од различитих елемената народне вере, од шаманизма до верских схватања балканских народа, а поседује чак и неке елементе хришћанства. Бекташијство је у Османском царству значајно утицало на т ...

Бог у исламу

Алах") арапска је реч за Бога у аврамским религијама. У српском језику, реч се уопштено односи на Бога у исламу.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →