ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103

Емулгатор

Емулгатори су супстанце које смањују површински напон омогућавајући стварање стабилних емулзија. Емулзије добијене без употребе емулгатора се називају псеудоемулзије. Емулгатори могу бити природни лецитин, холестерол, или вештачки.

Емулзија

Емулзија је смеша две немешљиве течности, при чему је једна од ове две течности распоређена у облику капи у другој. Течност која је присутна у облику капи назива се дисперзна или диспергована фаза, док се течност у којој су капи распоређене назив ...

Енергетске промене у хемијским реакцијама

Према енергетскким променама у хемијским реакцијама, исте се могу поделити на два типа реакција: Егзотермне реакције Ендотермне реакције Реакције које се одвијају под утрошком топлотне енергије назива се ендотермна реакција а ако се реакција одиг ...

Епрувета

Епрувета је део лабораторијског прибора коју чине прстолика стаклена туба са отвором на врху и заобљеним дном у облику латиничног слова U. Често се на врху налази проширење, које помаже при пресипању течности из епрувете у неку другу посуду.

Естерификација

Естрификација је хемијска реакција која се јавља између киселина и алкохола услед које настају естри. Реакција се одвија у киселој средини и приликом процеса настаје вода. На пример естрификација карбоксилне киселине у вишку етанола и присуству с ...

Инхибитор

Инхибитор је супстанца која успорава хемијску реакцију. Неки инхибитори делују тако да снижавају јачину катализатора. Један од познатих инхибитора је олово, које је отровно, као и његове соли. Делују на централни нервни систем и успоравају биохем ...

Испиралица

Испиралица - је лабораторијска боца коју је изумео ирски хемичар Питер Вулф, 1766. или 1767. године. У својој најједноставнијој верзији то је боца затворена чепом кроз који пролазе две цеви, једна ближе дну посуде, друга мало испод чепа. Овај део ...

Казеин

Казеин, главни је протеин у крављем млеку, беланчаста је материја која се налази у сликарским везивима за боје. Она омогућује већу постојаност према атмосферским утицајима, светлости и високој температури.

Kaloriometar

Kaloriometar je elektronski uredaj namenjen obračunavanju potrošnje toplotne energije u zagrevanim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja. Može se koristiti u kombinaciji sa: mehaničkim vodomerom bilo da je u pitanju reed rele, bliz ...

Калцијум хлорид

Калцијум хлорид је неорганско, јонско једињење калцијума и хлора. Веома је растворљиво у води. Ово је со, чврста на собној температури. Добија се директно из руде, али се велике количине овога једињења добијају и Солвејевим поступком. Ово је јако ...

Карбоксилна киселина

Карбоксилна киселина је органско једињење које у себи садржи функционалну карбоксилну групу. То је велика и разнолика група хемијских једињења, а други назив за њих су и органске киселине. Општа формула свих карбоксилних киселина је R-COOH, где R ...

Карбонат

Карбонат је анјон који настаје јонизацијом карбонатне киселине. Овај назив такође означава и сваку со која потиче од ове киселине. Карбонатни анјони врше важну функцију у физиологији живих ћелија од регулације ацидо-базне равнотеже - хидрогенкарб ...

Катал

Катал је СИ изведена јединица за каталитичку активност. Дефинише се као молови у секунди. Име катал се користи за ову јединицу већ деценијама, али је тек 1999. постала званична СИ изведена јединица Резолуцијом 12 двадесетпрве Генералне конференци ...

Катодна заштита

Катодна заштита је метод којим се контролише корозија или рђа површине метала тако што се метал ставља у функцију катоде једне електрохемијске ћелије. То се постиже спајањем тј додиром између метала који се жели заштитити и једног другог метала о ...

Клинкер

Клинкер је материјал чијим се финим млевењем добија цемент. Клинкер се добија загревањем у ротационим пећима на 1450° С, смеше кречњака, глине, боксита, гвоздене руде и кварца. Клинкер протланд цемента састоји се од четири фазе: алита, белита, ал ...

Кодеин

Кодеин или 3-метилморфин је опијат који се користи у медицини као аналгетик и антидиуретик. Кодеин је други алкалоид по доминантности у опијуму ; много више преовладава у иранском маку. Сматра се дрогом средње класе. Кодеин се користи за лечење б ...

Конзервисање

Конзервисање подразумева физичке или хемијске мере којима се заштићују храна, биљна влакна, кожа, крзно, лепкови, боје, мирисне материје, дрво, сточна храна и др. од трулежи, распадања, превирања, плеснивости и других штетних промена. Све поброја ...

Koordinaciona veza

Koordinaciona veza ili koordinatno-kovalentna veza je vrsta hemijske veze kod koje zajednički elektronski par potiče od samo jednog atoma. Ova vrsta veze je prisutna kod kompleksnih jedinjenja izmedu centralnog jona i liganda.

Лабораторијска чаша

Лабораторијске чаше служе за растварање, декантовање, прихватање филтрата при цеђењу за загревање раствора или за извођење хемијских реакција са већим количинама хемикалија. Могу се загревати директно на решоима или преко азбестне мрежице на плам ...

Лабораторијске боце

Лабораторијске боце спадају у лабораторијско посуђе. Могу бити у разним облицима, али за све је заједничко "тело" на које се наставља врат који се завршава отвором. Величина лабораторијских боца одређена је њиховом запремином. Лабораторијске боце ...

Ланчана реакција

Ланчана реакција је низ реакција где реактивни продукт или међу продукт проузрокује даље реакције. Примери ланчаних реакција су: Хемијска реакција, где је продукт реакције и сам реактиван и може да проузрокује даље, сличне, реакције. На пример, с ...

Легура

Легура је смеша два или више елемената од којих је барем један метал. Легирајући елементи могу да са основним металом формирају једну фазу, тзв. чврсти раствор или више различитих фаза. Особине једнофазних легура зависе углавном од хемијског саст ...

Лецитин

Лецитин је органска материја биљног и животињског порекла и спада у липиде. Састоји се од хидрофилних фосфатида и липофилних масних киселина. Савршен је емулгатор који омогућава спајање иначе неспојивих једињења у релативно стабилне емулзије. Нај ...

Ликсивијација (металургија)

Ликсивијација је процес где је руда растворљива а нечистоће нераствољиве, широко коришћена техника екстрактивне металургије која претвара метале у растворљиве соли у воденом медијуму. При поређењу са пирометалуршким операцијама, ликсивијација је ...

Магнезијум диборид

Магнезијум диборид је хемијско једињење које се састоји из једног атома магнезијума и два атома бора. Он је објављен у часопису Nature у марту 2001. Његова критична температура је. Ово хемијско једињење је први пут вештачки добијено 1953. године ...

Магнезијум нитрат

Магнезијум нитрат је растворљива со са молекулском формулом: Mg 2.6H 2 O. Он се налчази у рудницима и пећинама као нитромагнезит. Користи се у керамици, штампању, и у агрикултури. Користи се и као вештачко ђубриво. Смеша ђубрива која садржи магне ...

Магнезијум пероксид

Магнезијум пероксид је магнезијумов пероксид беле боје. Он је по физичким и хемијским особинама калцијум пероксиду. Користи се као дезинфекционо средство, а користи се и као парфем

Магнезијум перхлорат

Магнезијум перхлорат има молекулску формулу Mg 2. Састоји се од једног атома магнезијума и две хлоратне групе. Он се распада на 250 °C. Топлота стварања је -568.90 kJ mol -1.

Магнезијум сулфид

Магнезијум сулфид је хемијско једињење које садржи један атом магнезијума и један атом сумпора. Он је у чврстом агрегатном стању, кристал црвенкасто-беле боје.

Магнезијум флуорид

Магнезијум флуорид је бела кристална со која је састављена од једног магнезијумовог јона и два јона флуора. Растворљивост у води: 0.076 g/l at 18°°C Густина: 3.148 g/cm³ Температура топљења: 1263°°C Температура кључања: 2227°°C Користи се у елект ...

Манганска нодула

Полиметаличне нодуле, такође познате као магнанске нодуле, стеновите су конкреције на морском дну - формиране од концентричних слојева гвожђе и манган хидроксида око језгра. Језгро може да буде микроскопски мало и понекад је комплетно трансформис ...

Марковниковљево правило

У хемији, Марковниковљево правило је запажање засновано на Зајцевљевом правилу. Када се адиција врши на алкен, чији атоми угљеника везани двоструком везом не садрже исти број водоникових атома, онда се водоник из реангенса везује за онај угљенико ...

Масени број

Масени број, представља збир протона и неутрона у језгру атома и увек је цео број. Основни назив за протоне, односно неутроне у атомском језгру је нуклеони. Ознака за масени број је А.

Меласа

Меласа представља последњи сируп из којег више није могуће добити кристални шећер једноставним средствима. Добија се од шећерне трске и шећерне репе. То је густа течност, тамносиве боје, отужно слатког укуса. Највише се користи у индустрији врења ...

Мензура

Мензура је градуисана цилиндрична стаклена посуда који служи за мерење количине течности. Мензуре могу бити разних величина. Израз ад мензурам лат. ad mensuram значи "према мери и тежини".

Месинг

Месинг је легура бакра и цинка. У зависности од њихове размере, својства месинга се мењају у веома великом распону. Месинг се користи у електротехници, као конструктивни и украсни материјал, нпр. за израду музичких инструмената. Најчешће је жуте ...

Метил оранж

Метил оранж је индикатор, који се често употребљава код титрација, јер мења боју код средње јаке киселине. Погодан је за употребу због јасне промене боје. За разлику од универзалног индикатора, метил оранж нема пун спектар промене боје, али има о ...

Мирис

Мирис или испарљивост је својство супстанце која сама или у смеши с другим састојцима делује на човеково чуло мириса. По правилу, свака испарљива супстанца има карактеристичан мирис. Мирис се испитује крајње опрезно, увек индиректно лаганим покре ...

Модулатор рецептора

Модулатор рецептора или лиганд рецептора је тип дроге која се веже за и модулира рецепторе. То су лиганди и укључују агонисте рецептора и антагонисте рецептора, као и парцијалне агонисте, инверзне агонисте и алостерне модулаторе рецептора.

Моларна маса

Моларна маса је маса једног мола хемијског елемента или хемијског једињења. 1 mol је количина супстанце која садржи онолико елементарних честица колико има атома у 12 g угљениковог изотопа C 12 што је 6.023×10 23 Овај број назива се Авогадров бро ...

Молекуларна дисторзија

Молекуларна дисторзија се може дефинисати као редукција у молекуларној симетрији. Захваљујући кристализацији, она врши значајан утицај на оптичку апсорпцију код инфрацрвеног спектра. Електронски спектар β безметалног фталоцијанина проучаван је са ...

Натријум диуранат

Натријум диуранат је хемијско једињење, које има молекулску масу од 634.033 Da. Натријум диуранат је со уранијума позната и као жути оксид уранијума. Заједно са aмонијум диуранатoм NH 4 2 U 2 O 7) био је компонента тзв. раног жутог колача финални ...

Натријум-бензоат

Натријев бензоат је натријумова со бензоеве киселине хемијске једначине NaC 6 H 5 CO 2. Најчешће се производи реакцијом натријум хидроксида с бензојевом киселином. Натријум бензоат је конзерванс који се највише користи у производњи газираних пића ...

Натријум-перманганат

Добија се на сличан начин као и калијум-перманганат, дакле загревањем или разблаживањем водом концентрованог раствора натријум-манганата. С обзиром да тешко кристалише, не употребљава се много. Употребљава се у смеши са натријум-манганатом Кондиј ...

Нафтален

Нафтален је полициклични арен молекулске формуле C 10 H 8. Он је бела кристална материја са карактеристичним мирисом који се може детектовати при концентрацијама од 0.08 ppm по маси. Његова ароматични угљоводонична структура се састоји од конденз ...

Валтер Нернст

Валтер Херман Нернст је био немачки физички хемичар који је познат по својим теоријама о хемијским сродствима као што је обухваћено у Трећем закону термодинамике, због чега је добио 1920. године Нобелову награду за хемију.

Нормални суд

Нормални суд је лабораторијска посуда сачињена од стакла карактеристичног крушкастог облика са дугим, узаним грлом. На врху се затвара глачаником, односно шлифованим запушачем, што омогућава да раствор у посуди може добро да се промућка без опасн ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →